Ekonomie demokratického socialismu

Praha 4. prosince 2018
Místo konání: Hotel Olšanka, Praha 3, Táboritská 23/1000, Přednáškový sál

Jazyky: Čeština a angličtina (simultánní tlumočení)
Přihlašování: jiri.silny@rosalux.org

PROGRAM

Existuje dlouhá tradice teoretických konceptů i praktických pokusů, které vycházejí z touhy po spravedlivé společnosti, po sebeurčení a po demokratickém a svobodném uspořádání produkce, distribuce a spotřeby. Některým z těchto zkušeností nedávné minulosti i novým výzvám se věnuje naše konference.

Reformy roku 1968 se netýkaly jen politického uvolnění ale velmi podstatně i hospodářské oblasti. Šlo při tom zejména o zefektivnění ekonomiky a také o její demokratizaci, rozvolnění centrálního plánování. Reformy zaváděly do plánované ekonomiky tržní prvky a zároveň cílily na větší podíl zaměstnanců na rozhodování v podobě podnikových rad. Měly vzniknout nezávislé odbory, počítalo s drobnými soukromými podniky i s možností spolupráce se zahraničními firmami. Zatímco politické svobody, které Pražské jaro přineslo, končily nejpozději v roce 1970, některé ekonomické podněty byly zachovány i v době tzv. normalizace.

Bohatší zkušenosti se samosprávou a participací v ekonomické oblasti poskytuje pohled na vývoj v Jugoslávii, která se tomuto modelu věnovala programově a dlouhodobě. S rozpadem socialistického systému a se společenskou transformací, která prosadila plošně model neoliberálního kapitalismu se v našem regionu veškeré snahy o demokratizaci ekonomiky dostaly zcela na okraj. S mnohými nadějemi sledovaný latinskoamerický pokus o „socialismus pro 21. století“ končí v podobné slepé uličce.

Tyto neúspěchy mají příčiny vnitřní i vnější. Zdá se, že minulé cesty k prosazení spravedlivějšího podílu na bohatství jsou málo efektivní, když mají čelit růstu moci finančního kapitálu a monopolizaci a globalizačním procesům. Rostou rizika a škody působené nebržděnou a nekontrolovanou honbou za ziskem. Roste hospodářská nerovnost, narůstá geopolitické napětí, dramatickým způsobem je ohroženo životní prostředí a blížíme se hranici ohrožení udržitelnosti existence lidstva. Zároveň ovšem roste vědomí nutnosti zásadní proměny existujícího modelu. Objevují se nové myšlenky a praktické pokusy, které naznačují, jak by taková změna mohla vypadat.