Otevřená budoucnost

Po třiceti letech je čas začít se skutečnou transformací

Praha, úterý 10. září 2019

Novotného lávka 5, Praha 1, sál 417, 4. patro
Přihlašování: jiri.silny@rosalux.org nebo http://bit.ly/OtevrenaBudoucnost2019

PROGRAM

12.30—13.00 Registrace, občerstvení

13.00 Úvodní slovo
Jiří Silný, Nadace Rosy Luxemburgové

13.10—14.45 Bilance
Ekonomická transformace a její důsledky
Zbyněk Fiala, novinář
Důvody rozpadu státně socialistického systému a současné předpoklady systémové změny
František Neužil, filozof
Česká republika a její mezinárodní závazky v oblasti rozvoje
Tomáš Profant, politolog
Diskuse

14.45—15.00 Přestávka

15.00—17.00 Změna orientace
Civilizační proměny
Václav Bělohradský, filozof
Ztracená budoucnost a jak ji znovu získat
Alena Wagnerová, socioložka a spisovatelka
Perspektivy levice
Martin Hekrdla, novinář
Radikální environmentální transformace
Josef Patočka, novinář, aktivista
Diskuse

17.00—17.30 Přestávka

17.30—19.00 Závěrečná debata
Co dělat? Informovat, přesvědčovat, protestovat, organizovat se…
Michaela Pixová, sociální geografka, aktivistka, novinářka
Antonín Hořčica, aktivista
Petra Jelínková, překladatelka
Arťjom Korjagin, politik, aktivista
Petr Pávek, aktivista

Před třiceti lety byl zahájen proces tzv. transformace, který měl proměnit nesvobodný a rigidní systém státního socialismu na demokratickou společnost s tržním hospodářstvím. Změny měly podporu velké části občanům, kteří věřili, že se Československo bude brzy plně a rovnoprávně integrovat do západního světa bezpečnosti a blahobytu. Z těchto očekávání se po třiceti letech naplnilo jen málo.

Československo se rozdělilo, sociální tržní hospodářství, společnost blahobytu, kterou měli ti, kdo zvonili klíči, na mysli, byla v té době už i na Západě na ústupu a pád systému státního socialismu celosvětový neoliberální závod ke dnu jen urychlil.
Za uplynulých třicet let se globálně i na úrovni jednotlivých států prohloubily sociální rozdíly, posílily se krizové jevy v ekonomice, zhoršila se situace na poli mezinárodní bezpečnosti, bezprecedentně se urychlila devastace přírody.

Nejen pro Českou republiku je zřejmé, že jsme třicet let mířili do slepé uličky. Skutečná transformace, směřující k ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelné společnosti u nás ještě ani nezačala. Naše konference chce z převážně levicových perspektiv přispět k debatě, jak dosahovat pozitivní změny.