Politická situácia v strednej Európe
Ľavicové sily, demokracia a ďalší vývoj v regióne

14. septembra 2018
Národná rada Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Kinosála
(Osobný preukaz nutný)

Podujatie nadácie Rosy Luxemburgovej, kancelária Praha v spolupráci s Transform! Europe, kancelária Viedeň a Občianskym združením POLE pod záštitou Ľuboša Blahu, poslanca NR SR.

Keď po parlamentných voľbách v Rakúsku určité sily pocítili nový vietor do plachiet, začal sa v krajinách strednej Európy črtať nový politický vývoj.

Špeciálne to pomenoval maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý začal hovoriť o neliberálnej demokracii. Na rozdiel od liberálnej demokracie, ktorá funguje na Západe, má tento model jednak chrániť občanov pred príliš tvrdými ekonomickými a sociálnymi dopadmi a zároveň slúžiť národnej identite. V Českej republike momentálne rastie na čele štátu presvedčenie, že krajina by sa najlepšie spravovala ako dobrá firma.

Vo všetkých krajinách regiónu rastie istá únava z politiky, ktorá spôsobuje, že sa berú vážne aj domnelé skratky, ktoré sa neskôr ukážu byť slepými uličkami.

Táto situácia prináša mimoriadne výzvy pre ľavicové a ľavicovo orientované sily. Zdá sa, že tradičné sociálne a hospodárske koncepcie už neoslovujú väčšinu občanov, ktorí sa zaujímajú o sociálne veci.

PROGRAM

9.30—10.00 Registrácia / káva a čaj

10.00—10.30 Otvorenie
Ľuboš Blaha, poslanec NRSR, člen Slovenskej akadémie vied
Joanna Gwiazdecka, vedúca kancelárie nadácie Rosy Luxemburgovej v Prahe
Walter Baier, člen predstavenstva Transform! Europe

10.30—12.30 Analýza politickej situácie v regióne
Juraj Marušiak, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Attila Melegh, Univerzita Mateja Korvína, Budapešť
Walter Baier, Transform! Europe, Viedeň
Jiří Koubek, Karlova Univerzita, Praha

Moderuje: Joanna Gwiazdecka, RLS Praha

Vystúpenia:
Jolanta Bielskine, Demos Institut of Critical Tought/New Left 95, Litva
Jiří Malek, Společnost pro evropský dialog

12.30—14.00 Obed

14.00—15.30 Ľavicové a ľavicovo orientované sily v regióne. Súčasný stav
Radovan Geist, novinár, politológ, Bratislava
Zoltán Sidó, novinár, Budapešť
Barbara Steiner, Transform! Europe, Viedeň
Daniela Vašátková, Univerzita Palackého, Olomouc

Moderuje: Cornelia Hildebrandt, RLS Berlin

15.30—16.00 Prestávka na kávu

16.00—17.30 Výzvy a možné politické scenáre
Alena Krempaská, Inštitút Ľudských práv, Bratislava
Ľuboš Blaha, poslanec NRSR, člen Slovenskej akadémie vied
Soma Ábrahám Kiss, sociolog a novinár, Budapešť
Jan Májíček, Socialistická solidarita, Praha
Flora Petrik, Junge Linke