Další evropský vývoj ze středoevropské perspektivy

14. prosince 2018, Praha
Místo konání: Marineum, Máchova 7, Praha

Jednací jazyky: čeština, němčina

PROGRAM

Otázka Evropské unie je různých zemích regionu střední Evropy diskutována různě, podle vlastní politické dynamiky. Více, než kdy dříve stojíme dnes před otázkou dalšího vývoje EU, který by měl být určován i levicovými idejemi.

Nerozřešené zůstávají otázky sociální politiky, které jsou i nadále přenechány národním vládám. Model sociální politiky se proměňuje jen obtížně, ačkoli společnosti a podmínky na pracovním trhu jsou s těmito modely ve zřetelném nesouladu. Procesům stárnutí společností a novému pracovnímu trh, který bude stále více určován novými způsoby práce a technologiemi, není věnována dostatečná pozornost.

Hospodářská politika je podřazena diktátu věčného růstu. Zisky jako dosud neberou ohled na náklady životního prostředí nebo zdravotnictví, které spočívají na společnostech.

I otázka míru je v EU chápána v první řadě jako otázka „bezpečnosti“, ačkoli je zcela jasné, že se nelze před zbytkem světa schovat za moderní bezpečností a zbraňové systémy.
S našimi hosty chceme získat přehled o těchto tématech, která považujeme za důležitá, tak abychom mohli budovat teoretické základy společné levicové strategie.