Pražské jaro a Evropa

18. října 2018
Český svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 (místnost č. 315 ve 3. patře)

Komentátoři i pamětníci kladou při hodnocení událostí Pražského jara různé akcenty.
Zdůrazňuje se demokratizace a snaha o důkladnou obnovu společnosti. Dodnes zajímavé jsou pokusy o reformy socialistické ekonomiky.
Změny, ke kterým došlo nejen v politické rovině, ale především ve společnosti, měly široký ohlas v celé Evropě.
V diskusích s pozvanými hosty se pokusíme z levicové perspektivy odpovědět na otázku, jaký význam mělo Pražské jaro pro Evropu a k jakým změnám přispělo.

PROGRAM

12.00—12.30 Registrace, malé občerstvení

12.30—13.00 Zahájení
Joanna Gwiazdecka, ředitelka pražské kanceláře Rosa-Luxemburg-Stiftung
Walter Baier, člen předsednictva Transform! Europe

13.00—15.00 Pražské jaro jako součást evropské historie
Je Pražské jaro v Česku chápáno jako událost dalekosáhlého
mezinárodního významu? Z jakých perspektiv se tyto
události dnes chápou?

Jitka Vondrová, historička, Ústav pro soudobé dějiny, Akademie věd ČR
Jiří Málek, Společnost pro evropský dialog
Michael Hauser, filozof, Filozofický ústav Akademie věd ČR

Moderátor: Jiří Silný, vědecký pracovník, Rosa-Luxemburg-Stiftung Praha

15.00—15.30 Přestávka

15.30—17.30 Eurokomunismus a události v dalších zemích
Jak se Pražské jaro jevilo s pohledu jiných zemí? Jaké podněty a zkušenosti z československých událostí byly využity?

Luciana Castellina, italská politička a novinářka, Sinistra Italiana
Walter Baier, člen předsednictva Transform!Europe
Charis Golemis, řecký politik a ekonom, Transform!Europe
Marga Ferré, španělská politička, Izquierda Unida
Ivo Georgiev, Centrum pro mezinárodní dialog, Rosa-Luxemburg-Stiftung

Moderátorka: Joanna Gwiazdecka, ředitelka pražské kanceláře Rosa-Luxemburg-Stiftung

17.30—18.00 Závěr
Walter Baier, člen předsednictva Transform!Europe