Biologicky předurčené k chudobě

Pondělí 19. listopadu 2018
Kancelář Nadace Rosy Luxemburgové, Francouzská 171/28, Praha 2-Vinohrady

Kapacita místnosti je omezená, účast proto, prosím, potvrďte na adrese uhlova@advojka.cz

PROGRAM

14.30—15.00 registrace

15.00—15.30 promítání filmu Apoleny Rychlíkové „Biologicky předurčené k chudobě“

15.30—17.30 workshop

Budeme se věnovat dvěma tématům:

Nedokonalí rodiče
Péče o děti je skvělá životní náplň, ale pokud se jí necháme příliš unést, nemáme už starším dětem co nabídnout, neboť nám chybí vlastní život a nové zkušenosti, které bychom s dětmi sdíleli. Být pečující rodič znamená představovat pro dítě bezpečí, ovšem pokud ho nenecháme poznat i určitou míru nebezpečí, tak ho nepřipravíme na život. A ať se snažíme sebevíc, stejně děláme chyby — možná, že právě naše nedokonalost děti naučí nejvíc.

Až do konce
„Posláním ženy je pečovat“ — tento společenský imperativ nepříjemně často vede k tomu, že se ženy propečují k vlastní nemoci nebo k chudobě. Kdo pečujícím ženám pomáhá, kdo by jim pomáhat měl a nepomáhá, kdo a co jim péči ztěžuje.

Workshopem bude provázet Veronika Pehe.

Dále ho povedou:
Mgr. et Mgr. Magdalena Mahu Opletalová
Vystudovala molekulární biologii a genetiku a pak nastoupila do Akademie věd. Následně se stala matkou sedmi skvělých dětí a sociálním případem, po vystudování speciální pedagogiky se stala naopak sociální pracovnicí. Působila v Bílém kruhu bezpečí, se kterým dosud spolupracuje, následně připravovala zákon o sociálním bydlení na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Za působení paní ministryně Němcové odešla do Agentury pro sociální začleňování jako centrální expertka na bydlení. Po přijetí a implementaci zákona o sociálním bydlení má v plánu vrátit se k původní profesi a věnovat se algologii.

Barbora Antonová
Vystudovala češtinu a francouzštinu na FF MU, oba obory ji živí. Během svého působení na Filozofické fakultě, v Domě umění města Brna, v reklamkách a dalších zaměstnáních zjistila, že její silnou stránkou je propojovat lidi a obory. Dlouhodobě spolupracuje s mnoha nevládními organizacemi které se věnují lidem s postižením, s jinou sexuální orientací, pečujícím, cizincům, sociálně znevýhodněným.