Ubitý sen o svobodě a rovnosti

100 let od zavraždění Rosy Luxemburgové

23. ledna 2019
Místo konání: Kasárna Karlín, Klub Garáž, Prvního pluku 20/2, Praha 8–Karlín

Registrace: bit.ly/Rosa100 nebo jiri.silny@rosalux.org

PROGRAM

Mezinárodní konference se uskuteční u příležitosti 100 let od zavraždění polsko-německo-židovské revolucionářky a marxistické teoretičky Rosy Luxemburgové. Její život ukončili 5. ledna 1919 vrazi z polovojenských jednotek Freikorps, které zmobilizovala sociálně demokratická vláda k potlačení Německé revoluce roku 1918 a 1919. Konference se bude věnovat teoretickému dílu i revoluční praxi Rosy Luxemburgové.

Rosa Luxemburgová byla věrným obrazem svojí doby. Jako socialistka musela v důsledku perzekucí velmi brzy opustit svou rodinu v Ruskem okupované části Polska. Už v té době byla jednou z výrazných postav mezinárodního dělnického hnutí. Její schopnosti se plně rozvinuly po příjezdu do Berlína a se začátkem jejího angažmá v německé SPD, největší socialistické straně tehdejšího světa.

Rosa Luxemburgová s plnou silou svého intelektu a s neutuchajícím nasazením obhajovala socialismus jako univerzální projekt emancipace lidstva jak proti nacionalismu, tak proti reformismu, který usiloval jen o vylepšení kapitalismu. Sledovala zblízka Ruskou revoluci v roce 1905 a publikovala jednu z nejbrilantnějších marxistických analýz Masovou stávku, stranu a odbory. Byla odpůrkyní imperialismu a nacionálního šovinismu, přela se s Leninem i Kautským, a byla jedna z mála z těch, kteří odmítli podpořit Německé císařství v jeho válečném tažení v I. světové válce.

Konference se pokusí představit hlavní pilíře jejího myšlení a to, v čem je inspirativní dodnes.