Občanská společnost: klima se mění

Čtvrtek 30. května 2019

Místo konání: Konferenční sál Nadace Rosy Luxemburgové, Francouzská 171/28, 120 00 Praha 2
Přihlašování: https://forms.gle/xvbKfE4qBB2cBcqR8 nebo Jiri.Silny@rosalux.org

PROGRAM

12.00 Registrace

12.30 Prezentace výsledků studií
Szabina Kerényi, Centrum pro sociální vědy, Maďarská akademie věd, Budapešť
Jiří Navrátil, Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Masarykova univerzita Brno
Matěj Ivančík, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě

14.00 Přestávka na kávu

14.15 Panelová diskuze s výzkumníky
a dalšími odborníky z České republiky,
Slovenska a Maďarska

15.15 Závěr

Nadace Rosy Luxemburgové uskutečnila v uplynulých měsících v Maďarsku, na Slovensku a v Česku průzkum situace občanský organizací, zejména těch, které lze v širším smyslu řadit k levicově orientovaným. Vznikly tři obsáhlé studie, které velmi dobře mapují současný stav a témata organizované občanské společnosti, ale také identifikují aktuální problémy levicově zaměřených organizací a jejich další perspektivy. Studie budou představeny jejich autory a komentovány několika dalšími odborníky. Zveme k rozhovoru také představitele občanských organizací, odborníky i zainteresovanou veřejnost. Výsledky průzkumu budou později publikovány společně se závěry panelové diskuze.