Dialog mezi křesťanstvím a marxismem

TERMÍN SEMINÁŘE POSUNUT

Braunův dům, Karlovo náměstí 671/24, Praha 1, Salmovský sál
Konferenční jazyky: čeština a němčina
Přihlašování: jiri.silny@rosalux.org nebo https://forms.gle/D3Vj6mfFGztVAocg9

Seminář navazuje na dvě debaty, při kterých jsme v minulých letech sledovali angažmá křesťanů na levici. Tentokrát se zaměříme na vzájemné ovlivňování křesťanství a marxismu a na současnou podobu tohoto dialogu. Teolog Michael Ramminger představí myšlenky ze sborníku, který vydal v loňském roce spolu s Franzem Segbersem a který je věnovaný společnému dědictví křesťanů a Marxe. Zaměří se přitom na kritiku fetišů a prorocký princip jako zdroje společné praxe pro levici i křesťany. Filozof Michael Hauser bude hovořit o podobách křesťanského komunismu. Jak může vypadat dialog v době, kdy papež František kritizuje kapitalismus a prosazuje ekologická témata? Bennie Callebaut bude mluvit o současné nutnosti a možnosti světonázorového dialogu z katolického pohledu a Walter Baier pojedná totéž téma z perspektivy levice. Cornelia Hildebrandt se zaměří na dialog jako praktický proces učení pro obě strany. Magdalena Šipka se zaměří na otázky spojené s postavením žen v církvi a ve společnosti.

PROGRAM

13.30 Registrace

14.00 Úvodní slovo a přivítání hostů
Joanna Gwiazdecká, ředitelka pražské kanceláře Nadace Rosy Luxemburgové
Zahájení
Jiří Silný, teolog, Nadace Rosy Luxemburgové, Praha

14.15—16.00 Marx a náboženství

Kritika fetišů a proroctví: východisko společné praxe levice a křesťanů
Michael Ramminger, teolog, Institut pro teologii a politiku, Münster; Univerzita Goiais, Brazílie
Diskuse

Dvě tváře křesťanského komunismu
Michael Hauser, filozof, Filosofický ústav Akademie věd ČR
Diskuse

16.00—16.30 přestávka

16.30—18.00 Současná podoba dialogu marxismu a křesťanství

Dialog od rozhovoru k praxi
Walter Baier, ekonom a politik, Transform, Rakousko

Dialog jako proces učení
Cornelia Hildebrandt, Institut kritických sociálních analýz, Nadace Rosy Luxemburgové, Německo

Dialog jako možnost — a nutnost
Bennie Callebaut, sociální vědec, Instituto Universitario Sophia, Valdarno, Itálie

Je možný dialog s mocí? Příklad pokusů o ženskou emancipaci
Magdalena Šipka, teoložka a básnířka, Praha