OCHRANOV (HERRNHUT)
Jako model křesťanské sociální utopie

Praha, 21.—22. listopadu 2019

Francouzská 171/28, Praha 2 — prostory Rosa Luxemburg Stiftung (2. patro) Konferenční jazyky: čeština a němčina (simultánní tlumočení)
Přihlašování: jiri.silny@rosalux.org

Náplní semináře bude odborná diskuse historiků, teologů a politiků z Německa a Česka o ochranovské Obnovené Jednotě bratrské jako modelu křesťanské sociální utopie v historické i současné perspektivě.

PROGRAM

Čtvrtek, 21. listopadu 2019

17.00—21.00 Model křesťanské sociální utopie z historického hlediska

Dr. Helgard Fröhlich (historička, Berlín) Rozmanitost v evropských reformačních procesech — od Wicliffa k Husovi a Winstanleyovi

Mgr. Tomáš Tožička (teolog, Praha) Utopické prvky v misijním působení Jednoty bratrské

Dr. Ivan Štampach (religionista a teolog, Praha) Sociální odpověď nových náboženských směrů

Dr. Peter Vogt (studijní vedoucí Evangelické Jednoty bratreské, Ochranov) Ochranovský „komunismus lásky“: ideál prvokřesťnského společenství statků a jeho recepce v Jednotě bratrské 18. století.

Diskuse Moderování: Dr. Jiří Silný (teolog, Nadace Rosy Luxemburgové, pražská kancelář)

Pátek, 22. listopadu 2019

9.30—12.30 Model křesťanské sociální utopie ve 20. a 21. století

Dr. Alena Wagnerová (socioložka a spisovatelka, Saarbrücken) Historie odbojové organizace Předvoj na pomezí evangelictví a komunismu

Dr. Randi G. Weber (teoložka, Raedebeul) Theodor Schmidt (1870—1960). Náboženský socialista v Jednotě bratrské.

Dr. Achim Heise (historik, Insitut pro srovnávací studie vztahu církví a státu, Berlín) K roli církevní politiky v NDR a v ČSSR a zacházení státu s Jednotou bratrskou.

Dr. Hans Modrow (politik, bývalý ministerský předseda NDR, Modrow-Stiftung) K osobním zkušenostem vztahu NDR k ochranovské Jednotě bratrské.

Diskuse Moderování: Dr. Monika Nakath (historička a archivářka, Postupim)