Partneři

Česká republika

rls_partneri-ekumenicka-akademie

Ekumenická akademie

Prosazuje alternativní přístupy při řešení současných ekonomických, sociálních a ekologických problémů a zároveň je přenášíme do praxe v podobě konkrétních projektů. Vizí je sociálně spravedlivá, trvale udržitelná a tolerantní společnost.
skolaalternativ.cz

rls_a2

Kulturní čtrnáctideník A2

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.
advojka.cz

rls_partneri-institut-alternativa-zdola

Alternativa zdola

Občanská iniciativa za zodpovědnou budoucnost
www.alternativazdola.cz

rls_partneri-prague-watch

Prague Watch

Finančně dostupné bydlení – sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru
www.affordablehousing.cz

rls_partneri-social-watch

Česká republika

Social watch

Social Watch je mezinárodní síť občanských organizací usilujících o vymýcení chudoby a jejích příčin, o ukončení všech forem diskriminace a rasismu, o zajištění spravedlivé distribuce bohatství a naplňování lidských práv.
www.socialwatch.cz

rls_partneri-galerie-etc

Etc. galerie

Etc. galerie je nekomerční galerie současného umění, která formou výstav, promítání a diskusí představuje tvorbu českých a zahraničních výtvarných umělců.
www.etcgalerie.cz

Slovensko

rls_partneri-pole

Kultúrno-spoločenský blog Pole

POLE je publicistický blog ponúkajúci alternatívu k médiám stredného prúdu.
www.poleblog.sk

rls_partneri-institut-ludskych-prav

Inštitút ľudských práv – Human Rights Institute

Mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka, grassroots, aktivistická organizácia podporovateľov/iek všetkých ľudských práv pre všetkých!
www.ludskeprava.sk

Maďarsko

rls_partneri-iskolaja

Közélet Iskolája

The School of Public Life is a community-based training, research and development center that develops democratic culture in Hungary by improving the citizenship skills of people living in social exclusion, supporting social movements and groups that fight for social justice, pursuing participatory and community-based research about social exclusion and democracy, and supporting the active public participation of disadvantaged individuals.
www.kozeletiskolaja.hu/a>