Přežila jsem Hitlera

Čtvrtek, 22. listopadu 2018, 18.00—20.00

Místo konání: kancelář RLS, Francouzská 171/28, Praha 2-Vinohrady

Knihu představí: Dr. Hermann Simon, dr. h. c.
Moderátorka: Dr. Monika Nakath

Marie Jalowiczová Simonová, Přežila jsem Hilera. Zpracováno Irene
Stratenwerthovou a Hermannem Simonem. S doslovem Hermanna Simona.
Argo, Praha 2016

PROGRAM

Hermann Simon se narodil roku 1949 jako syn židovských rodičů. Vyrůstal v Berlíně, studoval na tamější Humboldtově universitě historii a orientalistiku a promoval roku 1975. V následujících letech pracoval ve Státních muzeích v Berlíně v numismatickém kabinetu (Münzkabinett). V roce 1988 se po založení Nadace Nová synagoga Berlín — Centrum Judaicum stal jejím prvním ředitelem a po dvacet sedm let ji vedl a rozhodujícím způsobem určoval její směřování.

Simon se ve svých četných publikacích zabývá zvláště dějinami Židů v Německu. Je známý jako vydavatel edic „Židovské miniatury“, „Židovské memoáry“ a knih, které vydává Centrum Judaicum. Za zmínku stojí četné výstavy, které inicioval, např. o Židech raného filmového světa nebo o Židech v Berlíně mezi lety 1938—1945.

Dne 12. Ledna 2018 obdržel za své působení čestný doktorát z oboru dějiny a kulturní věda na Svobodné univerzitě v Berlíně.

Jako syn judaisty Heinricha Simona a historičky filozofie Marie Simonové roz. Jalowiczové se věnoval také historii vlastní rodiny. Matka Hermanna Simona přežila nacistickou diktaturu v Berlíně v „podzemí“. Dlouhou dobu o své dramatické životní historii mlčela. Krátce před její smrtí se synovi ale podařilo zachytit její vzpomínky na magnetofonový pás. Marie Jalowiczová Simonová zemřela v Berlíně v roce 1998.

Na základě předaných zvukových záznamů vytvořila autorka Irene Stratenwerth spolu s Hermannem Simonem knihu. Ta vyšla roku 2014 s německým názvem „Untergetaucht. Eine Junge Frau überlebt in Berlin 1940—1945“ v nakladatelství S. Fischer Verlag.

Zpráva Marie Simonové se vyznačuje bezohlednou otevřeností. Je to historie boje o přežití jedné mladé ženy v nacistickém Německu; je to mnoho mimořádných a ambivalentních příběhů o vztazích mezi pronásledovanými a jejich pomocníky. Mezi pomáhajícími se neobjevují zářící hrdinové. Hermann Simon shrnuje ve svém doslovu, že pokud se od své matky něco naučil, pak to, že: „Neexistuje černá a bíla, nanejvýš existuje šedá.“

Kniha představuje jedinečný dokument doby. Byla už přeložena do různých jazyků. České vydání vyšlo v roce 2016.