Audio/video

Nadace Rosy Luxemburgové se snaží podporovat a rozvíjet levicový dialog a levicové přístupy ke společenských otázkám. Výsledkem jsou také publikace, které jsou zde volně ke stažení.

Konference Spravodlivosť v 21. storočí

Přednáška a panelová diskuze:

Účastníci:
Ing. Brigita SCHMÖGNEROVÁ, CSc. – ekonomická spravedlnost
doc. Mgr. Richard SŤAHEL, PhD. – environmentální spravodlinost
doc. JUDr. Branislav FÁBRY, PhD. – právní spravodlnost
PhDr. Monika UHLEROVÁ, PhD. – sociální spravodlnost
doc. PhDr. Daniel DOBIAŠ, PhD. – filozofie spravedlnosti

 

Dny Antikapitalismu 2023

Prednášky:

Socialismus v 21.století (představení knihy Socialistický manifest)

Revolty pracujících v ČR: Nexen a Wolt

Avantgardní umění: Taige na Balkáně

Socialistická opozice v dnešním Polsku a Maďarsku

Francouzské protesty proti důchodové reformě

Nerůst a socialismus: Spojenci nebo nepřátelé?

Pokračující boj za klimatickou spravedlnost v ČR

dny_antikapitalismu_2023

Antifascist Art

Dvaceti dílný seriál Pavla Karouse a Vladimíra Turnera o výtvarném umění stavícím se proti nacistickým a fašistickým ideologiím na české a slovenské scéně.

Na pořadu spolupracovali umělecké antifašistické veličiny současnosti: režii, kameru a střih měl na starosti vizuální umělec a dokumentarista Vladimír Turner, grafiky a SFX se ujalo studio Horylesy, známé svojí angažovanou produkcí, hudbu pro pořad složil Ondřej Skala alias JTNB / Ježíš táhne na Berlín a scénář a moderování měl na starosti Pavel Karous.

Conference of Non-Capitalist Mixed Economies (Theory, History and Future)

Prednášky:

Opening statements – Joanna Gwiazdecka (Rosa Luxemburg Stiftung), Attila Melegh (Karl Polanyi Research Center for Global Social Studies)

Keynote – Salvatore Engel-Di Mauro (online) Socialist state economies and environmental impact

Session 1 – Historical and theoretical problems of transition to socialisms

Session 2 – Financing, accounting and money in non-capitalist economies

Session 3 – Land markets, and other markets in non-capitalist economies

Session 4 – Markets and society in socialism

SYMPOZIUM: Nerovnosti, třídy, dělnictví

1. blok Nerovnosti a třídy

Pavel Rychetský (ústavní soudce),

Eva Klíčová (literární kritička),

Kateřina Nedbálková (socioložka),

Ondřej Slačánek (politolog),

 

2. blok Dělnictví a manuální práce

Kateřina Smejkalová (politoložka),

Luba Kobová (filosofka a feministka),

Matěj Stropnický (politik a novinář),

Eva Nováková (politička a odborářka)

K problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí

Prednášky:
Zuzana Kusá (sociologička, Slovenská akadémia vied)
Matin Halás (ekonóm, Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív)

Panelová diskusia:
Zuzana Kusá (sociologička, Slovenská akadémia vied)
Matin Halás (ekonóm, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív)
Ľudmila Kolesárová (projektová manažérka a redaktorka, Denník N)
Ján Košč (sociálno-ekonomický analytik, OZ Pracujúca chudoba)
Ján Ruman (politológ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)

Water grabbing v zemích globálního Jihu - praxe a teorie

Anabela Lemos, zakladatelka a ředitelka, Justiça Ambiental – Přátelé Země Mosambik

Ricardo Navarro, prezident, CESTA – Přátelé Země El Salvador

Michaela Pixová, sociální geografka, Klimatická koalice

Anna Kárníková, programová ředitelka Hnutí Duha

Jak na potravinovou suverenitu a agroekologii

Nathanael Buka Mupungu – farmář a mluvčí národní konfederace rolníků v Kongu (COPACO-PRP)

Jan Valeška – vedoucí Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI)

Elizabeth Mpofu, agroekologická farmářka, vedoucí La Via Campesina, zakladatelka a vedoucí Zimbabwe Smallholder Organic Farmers Forum (ZIMSOFF)

Tomáš Uhnák, publicista

Deklarace práv rolníků

David Calleb Otieno, programový ředitel Kenyan Peasant League (KPL), člen Coalition for Constitution Implementation – Kenya (CCI – Keňa), environmentalista, ekonom a výzkumník.

Perla Alvarez Britez, agroekologická farmářka, aktivistka a obhájkyně lidských práv, zejména venkovských žen.

Margaret Masudio, farmářka a členka Fóra drobných farmářů Východní a Jižní Afriky (ESAFF Uganda)

Tomáš Uhnák, publicista

Arms trade: The Case of Mexico (and Czech Republic)

Montserrat Martinez / IANSA
Andrew Metheven / War Resisters’ International
Hana Zoor Svačinková / NESEHNUTÍ
Moderuje Zuzana Vlasatá / Deník Referendum

Koronakrize očima odborníků

Úvod Jiří Silný, RLS Praha
Ekonomická nerovnosti – Jan Bittner, ekonom
Nerůst jako řešení – Lucie Sovová, enviromentalistka
Nepodmíněný základní příjem – Martin Brabec, filosof
Lokální měna – Zbyněk Fiala, ekonom
Postrozvojová praxe – Martin Profant, politolog

Co najdete ve výzkumu o tom, kdo je česká levice?

Shrnutí studie o tom, kdo a jak se identifikuje s levicí
Hovoří Martina Veverková, Median

Koronakrize očima odborníků

Série rozhovorů s odborníky o aktuálních i nadčasových tématech. Pozvaní hosté a hostky se podíleli na napsání studií, které jsou součástí souborné publikace Dopady pandemie covid-19 a perspektivy překonání krize v Česku, na Slovensku a v Maďarsku v mezinárodním kontextu.

Ubitý sen o svobodě a rovnosti. 100 let od zavraždění Rosy Luxemburgové

Mezinárodní konference se uskuteční u příležitosti 100 let od zavraždění polsko-německo-židovské revolucionářky a marxistické teoretičky Rosy
Luxemburgové. Její život ukončili 15. ledna 1919 vrazi z polovojenských jednotek Freikorps, které zmobilizovala sociálně demokratická vláda k potlačení
Německé revoluce roku 1918 a 1919. Konference se bude věnovat teoretickému dílu i revoluční praxi Rosy Luxemburgové.

Otevřená budoucnost

Konferenci pořádala v roce 2019 Nadace Rosy Luxemburgové ve spolupráci s Ekumenickou akademií a jejím hlavním tématem byla kritická reflexe posledních třiceti let a společná diskuze, jak ovlivňovat vývoj společnosti směrem k řešení současných sociálních a environmentálních problémů. Mezi pozvanými řečníky je mnoho zajímavých osobností, například filozof Václav Bělohradský, ekonom Zbyněk Fiala nebo sociální geografka Michaela Pixová.

Shromáždění při příležitosti zahájení činnosti pražské kanceláře Nadace Rosy Luxemburgové

Pondělí 4. června 2018 18.00–21.00
Místo konání: Vila Grébovka, Havlíčkovy sady 58, Praha 2

Večerem provází
Joanna Gwiazdecká, ředitelka kanceláře
Florian Weis, ředitel Nadace Rosy Luxemburgové

Bodo Ramelow

ministerský předseda německé
spolkové země Svobodný stát Durynsko

Kateřina Konečná
poslankyně Evropského parlamentu

Gregor Gysi
předseda strany Evropská levice,
poslanec Německého spolkového sněmu

Načíst více