Nedostatečný pokrok v plnění mezinárodních dohod a závazků, nebo dokonce jejich neplnění, zejména v klíčové otázce snižování emisí skleníkových plynů, podle vědeckých poznatků přibližuje svět k bodu, kdy se negativní důsledky globálního oteplování stanou nezvratnými. Diskuze Centra globální a politické ekonomie se zaměří na mezinárodní aspekty řešení klimatické krize a nutnost systémových změn za účelem odvrácení kolapsu. Proč není mezinárodní spolupráce, a tedy.
Každoroční konference Historical Materialism v Londýně tentokrát se zastřešujícím tématem „The Cost of Life Oppression, Exploitation and Struggle in the Time of Monsters“ je pravděpodobně největší marxistickou akademickou událostí na světě. Tento rok se jí zúčastnilo přes 800 účastníků a bylo předneseno přes 600 příspěvků.
Workshop představí myšlenky socialistického feminismu a zaměří se na otázku mnohosti pohlaví a genderových identit. Vystupující budou diskutovat o novém pojetí pohlaví a genderu.
Myslitelé jako Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse a Walter Benjamin přispěli k formování intelektuálního dědictví a odkazu, který má stále zásadní význam pro studium moderní společnosti a kultury. Fraknfurtská škola je nepostradatelným bodem zájmu pro všechny, kteří se zajímají o kritickou analýzu společnosti a kultury.