Liberalismus se po roce 1989 jevil jako samozřejmý způsob myšlení a jednání, avšak v poslední době sledujeme, že posiluje konzervativní politika s důrazem na „tradiční hodnoty“ a na ochranu před riziky a nejistotami dnešní neklidné doby. Zároveň se objevují hnutí, která přicházejí se socialistickými požadavky („zmenšení třídních nerovností“, „ekosocialismus“). V této situaci je na místě otevřít debatu o proměnách těchto tří politických proudů.
Jsou sociální, právní, ekonomická a environmentální spravedlnost součástí naší společnosti? Co vlastně znamená pojem spravedlnost a jak jej definovat v dnešním nejistém světě? Proč je spravedlnost nezbytná? Měli bychom hovořit spíše o individuální nebo o kolektivní spravedlnosti? Těmito otázkami se bude zabývat konference Spravodlivosť v 21. storočí, jejíž program nabídne sérii přednášek a panelovou diskuzi.  Pro více informací sledujte facebookovou stránku události. Událost pořádá OZ.
Prodloužený květnový víkend nabídne opět řadu možností riskovat témata radikální levicové politiky tak, jak to jinde není možné. Mezi domácími i zahraničními hostkami a hosty bude řada aktivistů, kteří budou diskutovat na témata proč je ČR tak těžké žít, jaké jsou vyhlídky ruské levice, co je to socialistický feminismus, nebo jakou roli mohou nebo mají sehrává odbory. To vše bude doplněno neformálním setkáváním.
Národní identita se mnohdy chápe jako projev politického nacionalismu, kdežto internacionalismus jako odmítnutí všeho národního. Socialistické hnutí však od počátku hledalo způsob, jak spojit internacionalismus s národní příslušností. Jak být internacionalistou a zároveň se vztahovat k české, německé, polské, anglické, čínské atd. politice a kultuře? Vystupující představí historické odpovědi na tyto otázky a budou diskutovat o současném vztahu levice k národní identitě. Představí.