PUBLIKACE

Nadace Rosy Luxemburgové se snaží podporovat a rozvíjet levicový dialog a levicové přístupy ke společenských otázkám. Výsledkem jsou také publikace, které jsou zde volně ke stažení.

Atlas otrocké práce

Slovo „otroctví“ vyvolává představu lidí v řetězech, kteří jsou v Africe nahnáni na lodě a převáženi po celém světě. Málokdy nás napadne, že otroctví má něco společného s moderním světem a jeho životními a pracovními podmínkami.

Otroctví jako legální forma práce bylo na celém světě skutečně zrušeno. Bylo by však chybou domnívat se, že otroctví dnes již neexistuje. V absolutních číslech je totiž dnes zotročeno více lidí než kdykoli v historii. Mezinárodní organizace práce při OSN hovoří o „moderním otroctví“ a odhaduje, že je mu v současnosti vystaveno nejméně 40 milionů lidí.

Redakce: Rosa-Luxemburg-Stiftung
Rok vydání: 2022

Militarizovaná unie

Jak se Evropská unie (EU) připravuje na budoucí výzvy? Jak se vypořádá s klimatickou, hospodářskou a sociální krizí, které čelíme? Jaké kroky podniká pro odstraňování hlavních příčin těchto krizí?


Odpovědi na tyto otázky jsou zásadní pro ty, kdo žijí v EU i mimo ni. Na prioritách EU velmi záleží, protože rozhodují o zaměření politické pozornosti, o vyčlenění personálu a směřování finančních zdrojů. Je znepokojující, že EU a její členské státy v posledních letech uskutečnily významné kroky při přesunu pozornosti a zdrojů od civilních priorit k těm vojenským. Ještě před několika lety se varování před vojensko-průmyslovým komplexem EU zdála přitažená za vlasy; nyní se jeho vliv stává realitou, na kterou je EU v rostoucí míře hrdá.

Redakce: Rosa-Luxemburg-Stiftung
Rok vydání: 2022

Pracovat

Tato kniha je založena na rozhovorech o práci a promlouvá v ní deset konkrétních mužů a žen. Jsou to příběhy zdánlivě obyčejné, v bližším detailu však ukazují překvapivé lidské osudy a skrze ně konkrétní podoby současné práce. Co si do svého deníku zapisuje zaměstnankyně veřejných toalet? Jakou práci může vykonávat člověk ve vězení? Jak se žije člověku v průsečíku zadlužení, nemocenské a několika špatně placených prací? Co dělá radost vrchnímu v jídelním voze? Jaká je budoucnost učňovských škol? Čím školákovi imponuje práce v Ikei? Co znamená pracovat se psy a žít jako pes? A jak nás může posílit, pokud se nebojíme z práce odejít?

Kateřina Nedbálková
Redakce: Display
Rok vydání: 2022

Čas : dorůst: O dobrém životě dostupném pro všechny v rámci planetárních limitů

Soubor textů a kreseb, které se z různých úhlů a různými způsoby věnují udržitelnému nerůstu. Obsahový základ knihy tvoří deset publicistických textů psaných v průběhu roku 2022 pro časopis Alarm. Čeští autoři a autorky v nich pokrývají celou řadu nerůstových témat, která nejen přinášejí do českého prostředí ze zahraniční literatury, ale která dále napojují na místní myšlenkové proudy, výzkumy a stávající aktivity.

Nerůstový kolektiv
Redakce: RLS Praha
Rok vydání: 2022

Jak na klima ve vnitrobloku

Klima se mění a s novou situací přicházejí výzvy pro nové myšlení. Jedním z důležitých úkolů je domyslet, jak má dnes a do budoucna město fungovat. V této příručce najdete návody na jednoduché a většinou méně nákladné úpravy vnitrobloků, vedoucí ke zlepšení mikroklimatu a k vytvoření příjemnějšího prostředí k žití. Některé zásahy jsou snadné a rychlé, jiné složitější, náročnější a na ty je potřeba více sil či odborná pomoc. Všechny kroky by měly vést ke stejnému cíli: umožnit a naplnit potenciál vašeho místa s využitím všech jeho silných stránek. 

Kateřina Štědrá, Michal Křivohlávek, Barbora Týcová
Redakce: Bieno
Rok vydání: 2022

Money, Markets, and Forms of Socialism

This special edition of Eszmélet journal is the second volume on non-capitalist mixed economies after the pioneering first one published last year. The “Non-Capitalist Mixed Economies” conference series and the subsequent publications aim at developing new perspectives on the history of forms of socialism as transitory, mixed economies, presenting new experiences with currently existing mixed and hybrid systems, and elaborating future possibilities beyond capitalism and, hopefully, capital itself.

Papers presented at the conference titled “Non-Capitalist Mixed Economies”, held in Budapest, 25–27 November 2022.

Redakce: Eszmélet Foundation
Rok vydání: 2022

Zbrojní průmysl: dopad na klima a společnost

Publikace vznikla v roce 2021 v návaznosti přednáškový cyklus “Zbrojní průmysl:
dopady na klima a společnost”, který v Brně organizovalo NESEHNUTÍ při příležitosti
akčních dní proti zbrojnímu veletrhu IDET. Texty autorů přibližují historii antimilitari-
stického hnutí v České republice, historii a problematiku veletrhu IDET i se zamýšlejí
nad tím, proč se na zbrojní průmysl dívat optikou lidských práv či změn klimatu.

Redakce: Nesehnutí
Rok vydání: 2021

K problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí

 

Chápanie problému chudoby v kontexte primárnej sociability (zjednodušene: schopnosť prispôsobiť sa cudzím ľuďom a podmienkam) je iné ako v kontexte sekundárnej sociability. Tá prvá predpokladá sociálnu pomoc a solidaritu od rodiny/veľkorodiny, susedov, kmeňa alebo komunity, tá druhá od štátu. V tradičných spoločnostiach (primárna sociabilita) sa na chudobu nazeralo ako niečo prirodzené, keďže nie každý mal rovnakú štartovaciu pozíciu, majetok či schopnosti a zručnosti.
Zámerom editorov tohto zborníka, ale aj autorov je predostrieť čitateľom informácie a dáta týkajúce sa chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku, poukázať na súčasný stav – riešenia/neriešenia niektorých prípadov, legislatívnych nastavení, konkrétnych politík, postojov a mýtov, zaoberať sa príčinami ich vzniku a možnosťami predikovať ich budúci vývoj ako aj nachádzať normatívne riešenia, ktoré by zamedzovali ich pretrvávaniu či prehlbovaniu. Niektoré príspevky sú vzhľadom k použitej literatúre viac kvalitatívne ladené, iné kladú dôraz na kvantitatívne ukazovatele.

Kolektiv autorů
Redakce: Pracujúca chudoba
Rok vydání: 2021

In Need of Alternatives: Problems and issues of non-capitalist mixed economies

Between June 23–26 2021, a large number of organizations organized a huge online event on the problem, history and future of non-capitalist mixed economies with the support of Rosa Luxemburg Stiftung. This was the first event in an upcoming series, which will focus on understanding historical and current forms of non-capitalist mixed economies with an eye on the future.

Papers presented at the conference titled “Non-capitalist mixed economies” held in Budapest, 23–26 June 2021.

Redakce: Eszmélet Foundation
Rok vydání: 2021

Brno pro všechny: citlivé plánování města

 

Historička Hana Krutílková objasnila historii ženského hnutí v Brně a upozaďování významných žen. Sociolog a publicista Stanislav Biler upozornil na politiku vytlačování chodců/kyň a cyklistů/ek a upřednostňování automobilové dopravy ze strany brněnské randice. Urbanistka Karolína Plášková vysvětlila pojem gentrifikace. Sociální geograf Ondřej Šedý připomněl, jak je z veřejného prostoru vytlačována LGBT+ komunita. Performerka Kača Olivová mluvila o nepřístupnosti města pro lidi s dětmi či pro lidi s postižením.

Kolektiv autorů
Redakce: Sdruženy
Rok vydání: 2021

Voda nad zlato: Vodohospodářství mezi veřejným zájmem a soukromým ziskem v čase klimatické krize

Voda coby zdroj nezbytný pro lidský život představuje lakmusový papírek, jehož prostřednictvím lidstvo mnohokrát v minulosti bylo nuceno přehodnotit své dosavadní praxe, ať už v rámci společenské organizace, nebo z hlediska svého vztahu k životnímu prostředí. Právě rychlé střídání extrémního sucha s přívalovými dešti a povodněmi jsou jedním z velmi výrazných průvodních jevů prohlubující se klimatické krize, které poukazují nejen na nezbytnost ochrany klimatu, ale také na nutnost transformace stávající vodohospodářské praxe, která ve své nynější podobě, ať už té infrastrukturní, nebo institucionální, postupně přestane být schopna zajišťovat dostatek kvalitní pitné vody dostupné veškerému obyvatelstvu.

Michaela Pixová, Anna Kárníková, Eda Acara
Redakce: RLS Praha
Rok vydání: 2021

Klimavize: Šest oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize

Publikace Klimavize: šest oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu, jenž měl za cíl hledat aktuální velké příležitosti klimatického hnutí v České republice. Výzkum vycházel z konceptu systémového myšlení a identifikoval šest významných oblastí, v rámci kterých může klimatické hnutí hledat své nové strategické cíle a účinně přispívat k řešení klimatické krize. Publikace je teoretickým i praktickým podkladem pro strategické myšlení aktérů širokého klimatického hnutí. 

Kolektiv autorů
Redakce: Kolektiv Klimavize
Rok vydání: 2021

Ženy, které nechtěly mlčet

Autorka v knize vypráví životní trajektorie tří žen, které mlčet nechtěly: Rity Budínové (Klímové), Hany Budínové a Vlasty Mlynářové.

Milena Bartlová
Redakce: RLS Praha
Rok vydání: 2021

Spravedlivá transformace očima místních lidí

Politická doporučení zdola pro spravedlivou transformaci obsažená v této publikaci představují konkrétní návrhy na opatření pro úspěšnou ekonomickou proměnu uhelných krajů.

Kolektiv autorů
Redakce: Re:set
Rok vydání: 2021

Intersekcionalita - sborník z feministické konference 2021

Najdete v něm různé texty na téma intersekcionality z pera našich hostek a hostů, jakými jsou Lucie Jarkovská, Apolena Rychlíková, Eva Klíčová, Diana Young, Darina Alster, Eszter Kováts, Mina Baginová, Jan Škrob, Ivana Recmanová, Hana Grygarová, Tereza Silon, Magdaléna Šipka a Kateřina Olivová.

Kolektiv autorek a autorů
Redakce: Sdruženy
Rok vydání: 2021

Housing Over Gold

Alarm series of investigations into the housing crisis in Europe. Supported by Rosa Luxemburg Foundation.

Kolektiv autorů
Redakce: A2larm.cz
Rok vydání: 2021

Bydlení je nad zlato

Alarm s podporou Nadace Rosy Luxemburgové připravil
reportážní cyklus o krizi bydlení v Evropě.

Kolektiv autorů
Redakce: A2larm.cz
Rok vydání: 2021

Budoucnost po konci uhlí jako příležitost pro rozkvět regionů

Jak bychom mohli žít po uhlí a jak do rozhodování o podobě této proměny zapojit co nejširší veřejnost?

Kolektiv autorů
Redakce: Re:set
Rok vydání: 2020

Krmíme naše národy a budujeme hnutí, abychom změnili svět

Rolnická hnutí a jejich politické požadavky. Jak byl mohla vypadat sociální zemědělská politika?

Tomáš Uhnák (ed.)
Redakce: RLS Praha 
Rok vydání: 2020

Uchvacování vodních zdrojů jako problém a remunicipalizace jako řešení

Jak soukromé zisky brání lidem v přístupu k vodě a co se s tím dá dělat?

Anna Kárníková, Satoko Kišimoto, Emanuele Lobina, Olivier Petitjean

Redakce: RLS Praha
Rok vydání: 2020

Atlas uranu: data a fakta o surovině atomového věku

Publikace o historii a současnosti těžby a zpracování uranu a odporu proti jeho používání.

Kolektiv autorů
Redakce: RLS Praha 
Rok vydání: 2020

Není to náš problém, my jen prodáváme

Česká role v mezinárodním obchodu se zbraněmi.

Kolektiv autorů
Redakce: Nesehnutí
Rok vydání: 2020

Jak se tvoří vize: Svoboda se buduje zdola

Co přinesla konference o digitální podpoře participace?

Kolektiv autorů
Redakce: Zbyněk Fiala
Rok vydání: 2020

Crises and opportunities. Economic and social impact of the COVID-19 pandemic

A collective work.

Edited by Jiří Silný
Design and layout by Eva Nečasová
Rok vydání: 2020

Krize a příležitosti ekonomické a sociální dopady epidemie COVID-19

Alarm s podporou Nadace Rosy Luxemburgové připravil
reportážní cyklus o krizi bydlení v Evropě.

Kolektiv autorů.
Redakce: Jiří Silný
Rok vydání: 2020

Občanská společnost a levicové hodnoty

Srovnávací studie mapující stav organizované občanské společnosti z levicové perspektivy v České republice, na Slovensku a v Maďarsku

Jiří Navrátil, Matěj Ivančík Szabina Kerényi, Jan Gruber
Rok vydání: 2020

Civil Society And Leftist Values

Comparative study mapping the state of civil society organizations from a leftist perspective in the Czech Republic, Slovakia, and Hungary.

Jiří Navrátil, Matěj Ivančík Szabina Kerényi, Jan Gruber
Rok vydání: 2020

Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize

Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize.

Kolektiv autorů.
Rok vydání: 2018

Lokální ekonomika: návod k použití

Sborník z konference Alternativy Zdola s podporou Nadace Rosy Luxemburgové.

Kolektiv autorů.
Rok vydání: 2018

Načíst více