Publikace

Nadace Rosy Luxemburgové se snaží podporovat a rozvíjet levicový dialog a levicové přístupy ke společenských otázkám. Výsledkem jsou také publikace, které jsou zde volně ke stažení.

Občanská společnost a levicové hodnoty

Jiří Navrátil, Matěj Ivančík Szabina Kerényi, Jan Gruber

Civil Society And Leftist Values

Jiří Navrátil, Matěj Ivančík Szabina Kerényi, Jan Gruber

Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize

Rosa Luxemburg Stiftung e. V., zastoupení v České republice ve spolupráci se spolkem Alternativa zdola. Sborník z konference

Lokální ekonomika: návod k použití

Sborník z konference Alternativy Zdola s podporou Nadace Rosy Luxemburgové