info

KLIMAVIZE: zveřejnění výzkumu a webinář

Publikace 𝗞𝗹𝗶𝗺𝗮𝘃𝗶𝘇𝗲: šest oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize 📚 shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu, který měl za cíl hledat aktuální velké příležitosti pro klimatické hnutí v České republice. 🤝Publikaci představíme s hostkami z řad odborné veřejnosti na veřejném webináři 𝟭𝟳. 𝟯. 𝘃 𝟭𝟴 𝗵𝗼𝗱𝗶𝗻 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲.💻 Odkaz na Zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/89696246479

Co nás čeká? 

🤓⚫️ 18:10 Slovo ředitelky Nadace Rosy Luxemburgové
⚪️ 18:15 Představení výzkumu Klimavize
🔵 18:35 Jak na výzkum společně navážeme
🔴 18:50 Lucie Trlifajová (Sociologoický ústav AV ČR)
🔶 19:00 Zuzana Harmáčková (Ústavu výzkumu globální změny AV ČR)
🔘 19:10 DebataVýzkum Klimavize vycházel z konceptu systémového myšlení a identifikoval šest významných oblastí, v rámci kterých může klimatické hnutí hledat své nové strategické cíle a účinně přispívat k řešení klimatické krize. 🌏🔥Publikace je teoretickým i praktickým podkladem pro strategické myšlení aktérů širokého klimatického hnutí.Po představení se uskuteční moderovaná diskuse.