kalendář

28. 5., 18:30

Debata pořádaná Abortion Support Alliance Prague (ASAP) o dostupnosti interrupcí v České republice se zaměří na osoby se zdravotním postižením. Je český zdravotnický systém schopný zajišťovat všem osobám bez rozdílu péči v oblasti reprodukčního zdraví? Jsou lidé s postižením podporováni k tomu, aby se mohli stát rodiči? Umožňuje jim zdravotnictví, aby mohli sami rozhodovat o svém těle? S jakými překážkami se v přístupu.

29. 5. 2024, 17:30-19:30

Liberalismus se po roce 1989 jevil jako samozřejmý způsob myšlení a jednání, avšak v poslední době sledujeme, že posiluje konzervativní politika s důrazem na „tradiční hodnoty“ a na ochranu před riziky a nejistotami dnešní neklidné doby. Zároveň se objevují hnutí, která přicházejí se socialistickými požadavky („zmenšení třídních nerovností“, „ekosocialismus“). V této situaci je na místě otevřít debatu o proměnách těchto tří politických proudů.

7. 5. 2024, 9:00

Jsou sociální, právní, ekonomická a environmentální spravedlnost součástí naší společnosti? Co vlastně znamená pojem spravedlnost a jak jej definovat v dnešním nejistém světě? Proč je spravedlnost nezbytná? Měli bychom hovořit spíše o individuální nebo o kolektivní spravedlnosti? Těmito otázkami se bude zabývat konference Spravodlivosť v 21. storočí, jejíž program nabídne sérii přednášek a panelovou diskuzi.  Pro více informací sledujte facebookovou stránku události. Událost pořádá OZ.

17. - 19. 5. 2024

Prodloužený květnový víkend nabídne opět řadu možností riskovat témata radikální levicové politiky tak, jak to jinde není možné. Mezi domácími i zahraničními hostkami a hosty bude řada aktivistů, kteří budou diskutovat na témata proč je ČR tak těžké žít, jaké jsou vyhlídky ruské levice, co je to socialistický feminismus, nebo jakou roli mohou nebo mají sehrává odbory. To vše bude doplněno neformálním setkáváním.

17. 4. 2024 / 17:30-19:30

Národní identita se mnohdy chápe jako projev politického nacionalismu, kdežto internacionalismus jako odmítnutí všeho národního. Socialistické hnutí však od počátku hledalo způsob, jak spojit internacionalismus s národní příslušností. Jak být internacionalistou a zároveň se vztahovat k české, německé, polské, anglické, čínské atd. politice a kultuře? Vystupující představí historické odpovědi na tyto otázky a budou diskutovat o současném vztahu levice k národní identitě. Představí.

2. 4. - 7. 4. 2024

České feministické kolektivy společně připravují týdenní událost nabitou kulturně-vzdělávacím programem zaměřeným na reprodukční spravedlnost. Historicky první Týden pro reprodukční spravedlnost nabídne sérii diskuzí o rodinné politice, právech trans* osob, reprodukčních právech romského obyvatelstva nebo o přeshraniční pomoci v oblasti poskytování interrupcí s polskými a slovenskými aktivistkami. Součástí akce bude také workshop Moje tělo (plné) zvuků – hlasy a zvuky protestu, který se uskuteční.

27. 3. 2024 / 17:30-19:30

Jak charakterizovat uspořádání světa, které se prosadilo na začátku devadesátých let po pádu sovětského systému? Tento řád byl nazýván „Pax Americana“, avšak od začátku milénia se probouzejí nové konflikty, americká moc upadá a svět se dostává do chaosu. Čína se stává supervelmocí a další země se mění v lokální mocnosti. Rýsuje se před námi nový světový systém nebo jsme naopak na pokraji velkých.

4. 3. 2024 / 18:00

Vytáčí vás nerovnosti v odměňování, skleněné stropy, konstantní znehodnocování akademické práce nebo upozaďování péče? I proto jsou tady odbory, skrze které můžeme dosáhnout lepších pracovních i životních podmínek nejen pro sebe, ale i pro ostatní. SdruŽeny ve spolupráci s nadací Rosy Luxembové již 4. března pořádají první panelovou diskuzi z cyklu „Nepatříme za plotnu, patříme do odborů!”, která se uskuteční v prostoru galerie.