kalendář

17. 4. 2024 / 17:30-19:30

Národní identita se mnohdy chápe jako projev politického nacionalismu, kdežto internacionalismus jako odmítnutí všeho národního. Socialistické hnutí však od počátku hledalo způsob, jak spojit internacionalismus s národní příslušností. Jak být internacionalistou a zároveň se vztahovat k české, německé, polské, anglické, čínské atd. politice a kultuře? Vystupující představí historické odpovědi na tyto otázky a budou diskutovat o současném vztahu levice k národní identitě. Představí.

2. 4. - 7. 4. 2024

České feministické kolektivy společně připravují týdenní událost nabitou kulturně-vzdělávacím programem zaměřeným na reprodukční spravedlnost. Historicky první Týden pro reprodukční spravedlnost nabídne sérii diskuzí o rodinné politice, právech trans* osob, reprodukčních právech romského obyvatelstva nebo o přeshraniční pomoci v oblasti poskytování interrupcí s polskými a slovenskými aktivistkami. Součástí akce bude také workshop Moje tělo (plné) zvuků – hlasy a zvuky protestu, který se uskuteční.

27. 3. 2024 / 17:30-19:30

Jak charakterizovat uspořádání světa, které se prosadilo na začátku devadesátých let po pádu sovětského systému? Tento řád byl nazýván „Pax Americana“, avšak od začátku milénia se probouzejí nové konflikty, americká moc upadá a svět se dostává do chaosu. Čína se stává supervelmocí a další země se mění v lokální mocnosti. Rýsuje se před námi nový světový systém nebo jsme naopak na pokraji velkých.

4. 3. 2024 / 18:00

Vytáčí vás nerovnosti v odměňování, skleněné stropy, konstantní znehodnocování akademické práce nebo upozaďování péče? I proto jsou tady odbory, skrze které můžeme dosáhnout lepších pracovních i životních podmínek nejen pro sebe, ale i pro ostatní. SdruŽeny ve spolupráci s nadací Rosy Luxembové již 4. března pořádají první panelovou diskuzi z cyklu „Nepatříme za plotnu, patříme do odborů!”, která se uskuteční v prostoru galerie.

28. 2. 2024 / 17:30-19:30

Kolonialismus a jeho temná historie se plně otevřela až v nedávné době, kdy zesílilo povědomí o proviněních západní civilizace. Je však kolonialismus věcí minulosti? Není to fenomén, který od počátku patří k dějinám kapitalismu? Workshop vychází z Manifestu socialistického hnutí publikovaného v Nakladatelství Neklid. Vystupující budou odkrývat souvislosti mezi kolonialismem, kapitalismem, otroctvím a samotným liberalismem. Zaměří se též na otázku, co opomíjejí postkoloniální studia a proč k osvobození.

21. 2. 2023 / 17:00

Nedostatečný pokrok v plnění mezinárodních dohod a závazků, nebo dokonce jejich neplnění, zejména v klíčové otázce snižování emisí skleníkových plynů, podle vědeckých poznatků přibližuje svět k bodu, kdy se negativní důsledky globálního oteplování stanou nezvratnými. Diskuze Centra globální a politické ekonomie se zaměří na mezinárodní aspekty řešení klimatické krize a nutnost systémových změn za účelem odvrácení kolapsu. Proč není mezinárodní spolupráce, a tedy.

15. 11. 2023 / 17:30

Workshop představí myšlenky socialistického feminismu a zaměří se na otázku mnohosti pohlaví a genderových identit. Vystupující budou diskutovat o novém pojetí pohlaví a genderu.

11. listopadu 2023

Myslitelé jako Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse a Walter Benjamin přispěli k formování intelektuálního dědictví a odkazu, který má stále zásadní význam pro studium moderní společnosti a kultury. Fraknfurtská škola je nepostradatelným bodem zájmu pro všechny, kteří se zajímají o kritickou analýzu společnosti a kultury.