kalendář

15. 11. 2023 / 17:30

Workshop představí myšlenky socialistického feminismu a zaměří se na otázku mnohosti pohlaví a genderových identit. Vystupující budou diskutovat o novém pojetí pohlaví a genderu.

11. listopadu 2023

Myslitelé jako Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse a Walter Benjamin přispěli k formování intelektuálního dědictví a odkazu, který má stále zásadní význam pro studium moderní společnosti a kultury. Fraknfurtská škola je nepostradatelným bodem zájmu pro všechny, kteří se zajímají o kritickou analýzu společnosti a kultury a jejich vztahy k politice, ekonomii a lidskému vývoji.

18. 10. 2023 / 17:30

Workshop se bude zabývat otázkou, jak překonat nedorozumění mezi enviromentálními hnutími a pracující většinou. Jak se vzájemně propojit, aby vzniklo ekosocialistické hnutí? Kdo jiný politicky prosadí spravedlivý přechod k zelené ekonomice?

5. 10. 2023 / 17:00

Kľúčovým ale nie jediným prvkom, o ktorom bude reč bude odliv ziskov zo Slovenska. Následne bude diskusia pokračovať otázkami týkajúcimi sa aktuálnou reakciou na daný problém so špecifickým zameraním sa na Maďarsko ako štát, ktorému sa asi najlepšie darí so závislosťou bojovať. Druhá časť reakcie sa bude týkať možností, ktoré majú odbory.

22. - 23. 9. 2023 / 13:30

Jak napsat a přednést dobrý projev na přímé akci? Jak se chovat k trans* členstvu ve vašem kolektivu tak, aby se cítilo komfortně a bezpečně? Jaké strategie používá feministické hnutí v Latinské Americe? Na tohle všechno a ještě mnohem víc se můžete těšit na letošní Feministické konferenci.

2. - 3. 9. 2023 / 16:30

Letošní konference je třetí z řady každoročních konferencí o nekapitalistických smíšených ekonomikách. Tentokrát se zabývá tím, jak války v minulosti i dnes přispěly k úspěchu či neúspěchu socialistických projektů po celém světě.

21. 7. 2023 / 17:30

Pracující (zaměstnanci a prekariát) tvoří ve společnosti většinu, ale jsou roztříštění do různých skupin a nemají dnes významnou politickou stranu, která by jasně prosazovala jejich zájmy.

19. 5. - 21. 5. 2022

Letošní rok je rokem pokračující inflace, vláky a drahoty, ale také náznaky odporu. Zároveň jsme svědky silného konzervativního obratu a posilování konzervativních a ultrazpátečnických sil. O těchto a dalších tématech budou mluvit naše hostky a hosti.