info

Diskuze Centra globální a politické ekonomie: Klimatická diplomacie, její možnosti a limity v řešení klimatické krize

Nedostatečný pokrok v plnění mezinárodních dohod a závazků, nebo dokonce jejich neplnění, zejména v klíčové otázce snižování emisí skleníkových plynů, podle vědeckých poznatků přibližuje svět k bodu, kdy se negativní důsledky globálního oteplování stanou nezvratnými. Diskuze Centra globální a politické ekonomie se zaměří na mezinárodní aspekty řešení klimatické krize a nutnost systémových změn za účelem odvrácení kolapsu.

Proč není mezinárodní spolupráce, a tedy ani klimatická diplomacie, dostatečně efektivní? Proč státy přijímají spíše minimalistické závazky ke snižování emisí skleníkových plynů a s jejich plněním mnohdy zaostávají? Je za této situace pokračování konferencí smluvních stran oprávněné a neslouží pouze k zakrytí nedostatečné aktivity států? Co ukázala COP 28 v Dubaji? Proč se ekologickým, odborovým a dalším nevládním organizacím na národní a nadnárodní úrovni nedaří vytvořit významnější protiváhu vůči korporacím? A jak lze zefektivnit tlak na vlády a korporace, aby přijaly systémové změny nezbytné k záchraně podmínek existence lidské společnosti? To jsou jen některé z otázek, na kterými se bude diskuze zabývat.


Diskutující:
Tomáš Profant, docent z Fakulty mezinárodních vztahů na Ekonomické univerzitě v Bratislavě
Lucia Szabová, koordinátorka, Klimatická koalícia
Richard Sťahel, docent a ředitel Filozofického ústavu Slovenské akademie věd

Moderace:
Milan Kurucz, vedoucí CGPE

Událost organizuje CPGE ve spolupráci s RLS