info

Feministická škola

SdruŽeny pro vás chystají Feministickou školu v Brně!
Chcete mezi sebou sdílet vědění o feminismu, genderu a aktivismu prostřednictvím nástrojů neformálního participativního demokratického vzdělávání? Štve vás, jak je v současnosti nastavený český vzdělávací systém? Vadí vám především neoliberální, kapitalistické a patriarchální principy, kterými je prolezlý, ale také jeho nedemokratičnost a důraz na nekritické memorování informací? Chcete se s námi vzdělávat jiným způsobem? 

Proč feministická škola?
Důvodů pro vytvoření Feministické školy je několik. Zaprvé se domníváme, že brněnské univerzity v současnosti dostatečně nepokrývají témata genderu a feminismu. V roce 2018 byl na Masarykově univerzitě zrušen samostatný obor genderová studia. Naším záměrem je vrátit do Brna genderová studia takovou formou, která bude skutečně participativní a feministická.Druhým impulsem se pro nás stalo to, že se mainstreamové vzdělávání řídí kapitalistickými a neoliberálními principy, jako je důraz na individuální úspěchy, výkony, získávání známek a nekritické přijímání “faktů”. Tento přístup nejen omezuje lidskou kreativitu a spolupráci, ale především vychovává specifický typ člověka, který nepřemýšlí kriticky o kapitalistickém systému a po absolvování studia poslušně zapadne do jeho struktur a procesů. S tím jako kolektiv nesouhlasíme a chceme dát lidem možnost vzdělávat se jiným způsobem.

Na jakých základech bude postavena Feministická škola?
Základní metodický rámec bude tvořit pedagogika utlačovaných Paula Freireho, Iry Shora a Bell Hooks spolu s prvky feministické pedagogiky podle Sary Carpenter a Shahrzad Mojab. Jednotlivé kurzy Feministické školy budou sloužit k pochopení nástrojů feministického myšlení skrze epochální témata, jak jim říká Freire, tedy globální systémy útlaku, jakými jsou kapitalismus nebo patriarchát. Součástí bude také sekce věnovaná aktuálním tématům, na kterých se budeme učit rozkrývat ideologický obsah kapitalismu, patriarchátu a cvičit si kritické myšlení. Klíčovým aspektem bude navyšování politických a občanských kompetencí přes generativní témata, tedy přes témata a problémy, které skupina společně vyprodukuje a společně se zaměří na hledání jejich řešení, konání a reflektování.

Co je cílem Feministické školy?
Našim cílem je sdílet vědění o feminismu, genderu a aktivismu prostřednictvím nástrojů neformálního participativního demokratického vzdělávání. Zakládáme si také na principu dialogu a nehierarchické organizace. Nejde o to se pouze “dozvědět” předem připravené informace, ale kriticky reflektovat vlastní žitou zkušenost a vzájemně se učit, jak přetavit teoretické poznatky v aktivistickou praxi. Právě důraz na praxi je jedním ze zásadních pilířů Feministické školy, čímž se tento setkávací prostor zásadně liší od jiných vzdělávacích projektů.

Jak bude probíhat Feministická škola?
První ročník Feministické školy se uskuteční letos na podzim a bude sestávat z celkem osmi setkání v brněnském Centru Syřiště. Kvůli povaze výuky je zapotřebí 100% účast. Termíny jsou následující (jedná se vždy o čtvrtky od 17:30): 29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11. a 24.11.

Kolik stojí školné?
Nic. Feministická škola je zadarmo. 

Kde můžu přihlásit?
Pro závazné přihlášení prosím vyplňte online přihlášku do 31.8.: https://forms.gle/2fXa81ux2xQ3oWWK6
Akci finančně podpořila Rosa Luxemburg-Stiftung e.V., zastoupení v České republice. Děkujeme!