info

Jak na vodu? Modely provozování vodárenské infrastruktury

Modely provozování vodárenské infrastruktury: zkušenosti a doporučení.

Vodní hospodářství v Česku během posledních třiceti let prošlo značnou fragmentací a tvoří dnes síť často se spletitou vlastnickou a provozní strukturou. Mnohé vodárny, jejichž vlastnictví bylo na města a obce po roce 1989 státem bezplatně převedeno, byly svými zřizovateli zcela nebo zčásti privatizovány, často nepromyšleným a pro veřejnost nevýhodným způsobem.

Kromě soukromých provozovatelů se stále častěji prosazuje model provozu vodárenské infrastruktury přímo obcemi či pod jejich přímou kontrolou. V některých případech se však potýkají s nedostatečnými personálními a odbornými kapacitami potřebnými pro kvalitní provoz. Mnohé obce se proto sdružují a vodárny provozují společně. Provozních modelů je nicméně celá řada a české obce a česká města je testují s různými úspěchy a úskalími.

Kulatým stolem náš provedou Anna Kárníková z Hnutí Duha a výzkumnice Michaela Pixová

Úvodního slova se zhostí a diskutovat budou:

– ředitelka Nadace Rosy Luxemburgové Joanna Gwiazdecká

– ředitel organizace Transparency International Petr Leyer, TI zpracovala v roce 2011 analýzu k privatizaci vodárenství a jejím dopadům a téma dlouhodobě sleduje

– Vojtěch Doležal, expert pro provoz vodohospodářské infrastruktury, SEWACO, přehled o modelech a jejich výhodách a rizicích, program převodu program převodu vodohospodářských provozních společností do 100 % veřejného vlastnictví, vodohospodářská solidarita a sociální únosnost

– Magdalena Maceková, Adapterra Nadace Partnerství, vodohospodářství z perspektivy společenské připravenosti na klimatické změny

Cílem kulatého stolu je poskytnout přehled o provozních modelech, diskutovat jejich přínosy a rizika v různých situacích a vytvořit doporučení pro obce a města, která v současné době zvažují, jakým směrem se v provozu vodárenské infrastruktury vydat.Ke kulatému stolu jsou zváni zástupci a zástupkyně obcí a měst, obecních a městských firem, ministerstva zemědělství, profesních sdružení, expertů, soukromých firem a neziskových organizací.Po kulatém stole bude neformální prostor pro výměnu při drobném občerstvení.

Na místě budou zajištěny takové podmínky, které umožní bezpečné osobní setkání s ohledem na pandemii COVID-19 v souladu s aktuálními vládními pravidly.

Máte zkušenosti s některým z modelů provozu vodárenské infrastruktury a chcete se o ně podělit? Sháníte informace o různých modelech provozu vodárenské infrastruktury a nevíte, kam se obrátit? Zajímá vás téma vodárenské infrastruktury a zajištění dodávky pitné vody a aktuální trendy v této oblasti?

Registruje se do 19. září na tomto odkazu: https://forms.gle/VUZMKVgCsaMSC23E6.