info

K čemu je mi spravedlivá transformace?

Kvůli suchu rostou ceny potravin a chřadnou nám lesy: dopady klimatických změn už dneska komplikují naše životy, rostou ceny potravin a chřadnou nám lesy. Prvním krokem k jejich řešení je konec uhlí, s nímž souhlasí drtivá většina společnosti. Co ale bude s Ústeckým krajem po konci uhlí? Kdo o tom bude rozhodovat? Jak se přerozdělí veřejné prostředky? Rozkvět regionu mohou nastartovat místní lidé. Místo, aby peníze na transformaci regionu skončily u starých známých firem a problémy kraje se jenom prohloubily, měl by být odchod od uhlí příležitostí pro vytvoření stabilní ekonomiky. Mnoho z vás pracuje na tom, aby se tu lépe žilo všem. A právě proto byste měli vědět, kdo vám může pomoci jak se mohou společně podpořit. Přijďte a zjistěte, co vám může nabídnout nejen Fond spravedlivé transformace, ale i další lidé z vašeho okolí. 

O příležitostech spravedlivé transformace budou diskutovat:
Veronika Vodičková – Transformační platformy Karlovarského kraje)
Marek Hartych – MAS Český sever
Ondřej Pašek – Hnutí DUHA