klimakemp

info

Klimakemp 2022

For ENGLISH scroll down ⬇️

Klimakemp je bezpečný a otevřený prostor, kde hledáme cesty ke spravedlivé změně skrz vzájemnou pomoc, sdílení a spolupráci. Pléna, koncerty, diskuze s odbornicemi, odborářkami i aktivistickými kolektivy. Nerůst, péče, bydlení, energetická demokracie. O chodu i podobě tábora rozhodujeme všichni společně, snažíme se žít udržitelně a vyrábíme si vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů. Každý, kdo přijede, se může zapojit do různorodých protestů za spravedlivý konec fosilních paliv.

Při klimajízdách, které jsme pořádali v minulých letech, jsme objížděli severní Čechy a ptali se místních lidí, jak si budoucnost svého regionu představují oni sami. Letos budeme v Moravskoslezkém kraji a také tady budeme prosazovat spravedlivou transformaci se zapojením místních lidí, bez tunelů a bez uhlobaronů. Potřebujeme odchod z doby uhelné spravedlivý pro všechny!

Přidej se k našemu protestu – přijeď na klimakemp!

Program a více informací na www.limityjsmemy.cz/klimakemp-2022

—-

The Climate camp is a safe and open space where we explores pathways to systemic change though aid, sharing and collaboration. The same people who got rich destroying the climate are now trying to suck dry the public funds destined to rebuild and secure the future of coal regions. Billions, that could be used to fight energy poverty and secure just transition, are at risk to end up in useless and corrupted projects. Come and stand with us to the biggest future-suckers! Join our protest for the end of coal and just transition for all! Come to climate camp!

Programme and more information on www.limityjsmemy.cz/en/climate-camp-2022