info

Konferece 100 let Frankfurtské školy: Emancipace a pekelná mašina dějin

Frankfurtská škola, známá také jako Institut pro sociální výzkum (Institut für Sozialforschung), byla založena v roce 1923 v německém Frankfurtu a stala se jedním z nejvlivnějších intelektuálních hnutí 20. století. Tato škola představovala skupinu filozofů, sociologů, politických teoretiků a kulturních kritiků, kteří se zaměřovali na analýzu společnosti a kultury s důrazem na kritickou teorii a sociální výzkum. Jejich práce byla neoddělitelně spojena s kritikou kapitalismu, totality a autoritářských režimů.

To, co Fraknfurtskou školu dělá nesmírně zajímavou, je její podstatný vliv na filozofii, sociologii, psychologii, politickou teorii a kulturní studia. Jejich práce poskytla základ pro mnoho důležitých konceptů, jako je kritická teorie, kulturní kritika, dialektický myšlenkový proces a analýza mediálních a masových médií. Tito myslitelé, jako Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse a Walter Benjamin, přispěli k formování intelektuálního dědictví a odkazu, který má stále zásadní význam pro studium moderní společnosti a kultury. Fraknfurtská škola je zkrátka nepostradatelným bodem zájmu pro všechny, kteří se zajímají o kritickou analýzu společnosti a kultury a jejich vztahy k politice, ekonomii a lidskému vývoji.

Program:

Panel 1: Co je a co není Frankfurtská škola
13:00 – 14:30

Politická sociologie frankfurtské školy v českém kontextu (Lucie Cviklová)
Význam frankfurtské školy pro současnost (Michael Hauser) 

Panel 2: Marxismus a osvobozené umění
15:00 – 17:00

Analýza vizuální kultury fašistů a antifašistů v tezích Waltera Benjamina (Pavel Karous)
Benjamin mezi uměním a politikou (Martin Ritter)
Herbert Marcuse, represe, sublimace a umění (Jana Ndiaye Beránková)

Panel 3: Přesahy kritické teorie
17:30 – 19:00

Dějiny, jedinec, příroda. Frankfurtské škola a psychoanalytické teorie (Miroslav Caňko)
Kritická teorie sportu (Vojtěch Ondráček) 
Environmentální demokracie (Richard Sťahel) 

Registrace do 7. 11. zde

Organizuje SOK ve spolupráci s Nadací Rosy Luxemburgové