info

Konference Spravodlivosť v 21. storočí

Jsou sociální, právní, ekonomická a environmentální spravedlnost součástí naší společnosti? Co vlastně znamená pojem spravedlnost a jak jej definovat v dnešním nejistém světě? Proč je spravedlnost nezbytná? Měli bychom hovořit spíše o individuální nebo o kolektivní spravedlnosti? Těmito otázkami se bude zabývat konference Spravodlivosť v 21. storočí, jejíž program nabídne sérii přednášek a panelovou diskuzi. 

Pro více informací sledujte facebookovou stránku události.

Událost pořádá OZ Pracujúca chudoba společně s Katedrou politologie FF UPJŠ v Košicích za podpory Nadace Rosy Luxemburgové.