info

Králík, pivo a propiska: Život a dílo umělkyň v komunistickém Československu

Na osudech a dílech Zorky Ságlové, Naděždy Plíškové a Anny Zemánkové si představíme principy vzdoru, jinakosti, ženského umění a feminismu. Umění a životy těchto žen inspirují. Budeme se také ptát, zdali stále máme podobné nezlomné, odvážné a silné umělkyně.

Přednášející Monika Švec Sybolová vystudovala obor estetika a dějiny umění na FF UK. Působila jako lektorka Sbírky umění 19. století a od roku 2000 pracuje v Národní galerii jako edukátorka. Zaměřuje se na vzdělávací programy ve sbírkových expozicích pro střední školy, dospělé a seniory. Organizuje a připravuje kurzy dějin umění či letní krajinářské dílny. Specializuje se také na intepretaci výtvarného umění skrze pohyb, hudbu a text.

Prosíme o registraci na [email protected]

Vstup zdarma