info

Workshop k Manifestu socialistického hnutí – Liberalismus, konzervativismus, socialismus v době krizí

Liberalismus se po roce 1989 jevil jako samozřejmý způsob myšlení a jednání, avšak v poslední době sledujeme, že posiluje konzervativní politika s důrazem na „tradiční hodnoty“ a na ochranu před riziky a nejistotami dnešní neklidné doby. Zároveň se objevují hnutí, která přicházejí se socialistickými požadavky („zmenšení třídních nerovností“, „ekosocialismus“). V této situaci je na místě otevřít debatu o proměnách těchto tří politických proudů v době zauzlených krizí a přechodových tendencí. Účastníci workshopu se např. zaměří na otázku konzervativního pojetí „společného dobra“ nebo na zastarávání politických katechismů v době antropocénu.

Vystupující:
Michael Hauser
Václav Bělohradský
Jiří Baroš
Jana Ndiaye Beránková

Série workshopů se zaměřuje na stěžejní témata současné levice, která jsou formulovaná v „Manifestu socialistického hnutí“. Ten slouží jako východisko pro tematicky zaměřené debaty. Během nich má dojít k dialogickému vyjasňování základních politických, kulturních, ekonomických, sociálních a enviromentálních otázek z hlediska současného levicového myšlení a praktické politiky. Projekt má svou dialogickou formou přispět k překlenutí ideových a kulturních propastí, které se v posledních letech objevily mezi tzv. levicí liberální a levicí konzervativní. Jeho cílem je poskytnout orientační body pro současnou levici a vytvářet teoretické a edukativní předpoklady k utváření nového socialistického hnutí.

Akce pořádá SOK za podpory Nadace Rosy Luxemburgové

Pro více informací sledujte facebookovou stránku události