info

Dějiny a třídní vědomí po sto letech – konference o díle Györgye Lukácse

Ohlédnutí za konferencí na Merce : https://merce.hu/2023/04/27/a-szaz-eve-velunk-elo-tortenelem-es-osztalytudat-lukacs-gyorgy-muverol-tartanak-konferenciat-pecsett/

Srdečně vás zveme na konferenci pořádanou Kerényi Károly Special College for Advanced Studies and the Regional Committee on Philosophy in Pécs (Hungarian Academy of Sciences) u příležitosti 100. výročí vydání knihy Györgye Lukácse History and Class Consciouness (1923).

Na konferenci zazní celkem 19 akademických příspěvků, každý v délce 20-25 minut. Po nich bude následovat diskuse, do níž se mohou zapojit i posluchači.

Cílem konference je získat jasný obraz o Lukácsových filosofických úspěších a určit referenční body pro recepci Dějin a třídního vědomí a jejich významu, a to ve srovnání s jeho historickými a filosofickými předchůdci (Kant, Hegel, Marx, Georg Simmel, Max Weber), současníky (Karl Korsch, Antonio Gramsci, Ernst Bloch, Lucien Goldmann) a následovníky (Louis Althusser, Guy Debord, Jacques Ranciére, Walter Benjamin, Theodor W. W. Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Axel Honneth). Po skončení konference budou revidované a rozšířené verze prezentací vydány do podoby sborníku.

Jednacím jazykem konference bude maďarština.

PROGRAM KONFERENCE:

DEN 1 (27. DUBNA)

9:30 – 10:00 Zahájení – úvodní přednáška Mihálye Vajdy.

SEKCE I.

10:00 – 10:25 János Weiss: Od dějin a třídního vědomí k dialektice osvícenství.

10:25 – 10:50 Péter Horváth: Vztah mezi uměleckým dílem a formou zboží ve spisech Györgyho Lukácse a Waltera Benjamina.

10:50 – 11:15 Eszter Grósz: Revoluce nebo kritika – Lukács a Adorno

11:15 – 11:45 DISKUSE

11:45 – 13:15 přestávka na oběd

SEKCE II

13:15 – 13:40 Bence Péter Marosán Bence Marosán: Lukács a estetický obrat marxismu

13:40 – 14:05 Botond Szilágyi: Od Lukácse k „esoterickému marxismu“.

14:05 – 14:30 Attila Rácz: Lukács na jevišti

14:30 – 15:00 DISKUSE

15:00 – 15:15 přestávka na kávu

SEKCE III

15:15 – 15:40 Zsolt Kapelner: Dějiny a třídní vědomí jako politická filosofie

15:40 – 16:05 András Borbély: Eldologizace a radikální imaginace: Lukács a Castoriadis

16:05 – 16:30 Ádám Takács: Kdo ví co? Třídní postavení a třídní vědomí v Lukácsových Dějinách a třídním vědomí

16:30 – 17:00 DISKUSE

závěrečná slova

DEN 2 (28. DUBNA)

SEKCE IV

10:00 – 10:25 Balázs Sipos: Rozpuštění strany

10:25 – 10:50 Bagi Zsolt: Abstrakce, kontingence, kontemplace – existenciální struktura eldologizace u Lukácse

10:50 – 11:15 Ákos Forczek: „V bodě jednoty systému a dějin“ – O dialektické metodě

11:15 – 11:45 DISKURZ

11:45 – 13:15 přestávka na oběd

SEKCE V

13:15 – 13:40 Antal Kalous: Jaké jsou rozdíly mezi Marxovým pojetím fetišismu a Lukácsovým pojetím eldologizace; jaké teoretické a kritické důsledky přináší analýza eldologizace?

13:40 – 14:05 Ágota Barnabás: Ortodoxní marxismus a násilí.

14:05 – 14:30 Viktor Kiss: Je možná revoluční dialektika? – 14.14 – 14.16 – Maďarský revoluční marxismus: Je možná revoluce politické třídy?

14:30 – 15:00 DISKUSE

15:00 – 15:15 přestávka na kávu

SEKCE VI

15:15 – 15:40 Áron Márk Éber. – Raný George Lukács, pozdní Pierre Bourdieu a náš současník Vivek Chibber o možnostech třídění práce.

15:40 – 16:05 Károly Tóth.

16:05 – 16:30 Gergely Csányi: „Girlfriend feeling“ – Složitost objektivizace sexuality v prostituci.

16:30 – 17:00 DISKUSE

Závěrečná slova

V případě dotazů a dalších informací se prosím obracejte na [email protected].