info

K problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí

Občianske združenie Pracujúca chudoba vás pozýva na seminár a diskusiu.

Ak sa raz predpokladá, že patriť do modernej spoločnosti predstavuje mať zabezpečenú istotu v materiálnej núdzi, tak sa potom nemôže presadzovať diskurz typu „pomôž si sám“.

V spoločnej diskusii budeme otvárať otázky, ktoré považujeme za legitímne a kľúčové pri riešení aktuálnych fenoménov akými sú chudoba a sociálna neistota na Slovensku. A samozrejme, pokusíme sa na ne hľadať aj kvalifikované odpovede. Koncom roku 2021 vydalo občianske združenie Pracujúca chudoba zborník príspevkov (pdf), ktorého zámerom bolo predostrieť čitateľom informácie a dáta týkajúce sa chudoby a sociálnej neistoty, ktorá je na Slovensku prítomná. Autori poukazujú na súčasný neutešený stav a na riešenia/neriešenia rôznych prípadov, legislatívnych nastavení, konkrétnych politík, postojov a mýtov, a zaoberajú sa príčinami ich vzniku a možnosťami predikovať ich budúci vývoj ako aj nachádzať normatívne riešenia, ktoré by zamedzovali ich pretrvávaniu či prehlbovaniu.

O úvodne slovo sa postará Joanna Gwiazdecká (riaditeľka pražskej pobočky Nadácie Rosy Luxemburgové). Debatu moderuje Martin Makara (publicista a doktorand, Prešovská univerzita v Prešove)

Prednášky:
Zuzana Kusá (sociologička, Slovenská akadémia vied)
Matin Halás (ekonóm, Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív)

Panelová diskusia:
Zuzana Kusá (sociologička, Slovenská akadémia vied)
Matin Halás (ekonóm, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív)
Ľudmila Kolesárová (projektová manažérka a redaktorka, Denník N)
Ján Košč (sociálno-ekonomický analytik, OZ Pracujúca chudoba)
Ján Ruman (politológ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)