Diskusia-o-odboroch

info

Odliv ziskov a odbory v dobe klimatickej krízy

Pripojte sa k nám na diskusiu o trhovom hospodárstve. Diskusia začne konštatovaním stavu (nielen) slovenskej ekonomiky ako závislej trhovej ekonomiky. Kľúčovým ale nie jediným prvkom, o ktorom bude reč bude odliv ziskov zo Slovenska. Následne bude diskusia pokračovať otázkami týkajúcimi sa aktuálnou reakciou na daný problém so špecifickým zameraním sa na Maďarsko ako štát, ktorému sa asi najlepšie darí so závislosťou bojovať. Druhá časť reakcie sa bude týkať možností, ktoré majú odbory. Táto otázka bude zároveň rámovaná kontextom klimatickej krízy a potrebe, aby takáto reakcia bola vedená ekologicky.

Diskutujúci:

Monika Benedeková, predsedníčka Rady odborového zväzu KOVO

Anton Marcinčin, slovenský ekonóm a politik, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Milan Kurucz, docent na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Moderátor:

Tomáš Imrich Profant, docent na Ekonomickej univerzite v Bratislave