Prekariát-a-pracující-většina

info

Prekariát a pracující většina v rozdělené společnosti: možnosti a strategie sjednocování

Pracující (zaměstnanci a prekariát) tvoří ve společnosti většinu, jsou ale roztříštění do různých skupin a nemají dnes významnou politickou stranu, která by jasně prosazovala jejich zájmy. Jejich politický vliv je proto minimální. Jak lze tuto situaci změnit a z pracujících učinit významnou politickou sílu? Michael Hauser představí teze z Manifestu socialistického hnutí, které budou sloužit jako základ pro diskusi. Socioložka Kateřina Nedbálková bude hovořit o povaze současné práce s odkazem na svůj nedávný výzkum v továrním prostředí (www.kosmas.cz/knihy/500824/ticha-drina) a o tom, jak různé profese pojímají svou práci (www.kosmas.cz/knihy/520305/pracovat). Filosof a antropolog Joe Feinberg popíše nové podoby lidu jako různé způsoby politického sjednocování neprivilegované většiny (www.kosmas.cz/…/politika-jednoty-ve-svete-promen).

Hosté: 
– Michael Hauser: diskuzní teze
– Kateřina Nedbálková: povaha práce v dnešní době: mezi roztříštěním a sjednocováním 
– Joe Feinberg: nové podoby lidu

Moderace: 
Jana Beránková