info

Socialismus a demokracie

Socialismus a demokracie se po zkušenostech 20. století zdají být naprostými protiklady.

Nebyly „socialistické“ režimy vždy v protikladu s demokracií? Německá socialistka, teoretička a politička Rosa Luxemburgová tvrdila, že socialismus a demokracie jsou spojené nádoby. Nemůže existovat skutečná demokracie bez socialismus a stejně tak nemůže být skutečný socialismus bez demokracie.

Na tento zdánlivý paradox se pokusí odpovědět profesor Michael Brie, vědecký pracovník Nadace Rosy Luxemburgové v Berlíně.

V diskusi se k němu připojí filosof Michael Hauser, filosofka Anna Mikulenková a historik Stanislav Holubec.

Seminář bude probíhat v německém jazyce s tlumočením do češtiny.