info

Water grabbing v zemích globálního Jihu – praxe a teorie

Uchvacování vodních zdrojů (water grabbing) je fenomén v Česku podstatně méně známý než uchvacování půdy (land grabbing), byť má stejně závažné dopady na životy komunit na globálním Jihu i Severu. Diskuse přiblíží realitu a boj komunit ohrožených water grabbingem v Mozambiku a El Salvadoru a zároveň nabídne teoretickou reflexi tohoto fenoménu.

V panelu vystoupí:
Anabela Lemos, zakladatelka a ředitelka, Justiça Ambiental – Přátelé Země Mosambik
Ricardo Navarro, prezident, CESTA – Přátelé Země El Salvador
Michaela Pixová, sociální geografka, Klimatická koalice