info

Ženy, které nechtěly mlčet

Slavnostní představení knihy prof. Mileny Bartlové.

„Ženy, o nichž bude řeč, usilovaly o samostatný život, o emancipaci neboli osvobození, nikoli proti mužům, ale proti nadvládě patriarchátu.“

Nadace Rosy Luxemburgové si vás dovoluje pozvat na slavnostní představení nové knihy paní profesorky Mileny Bartlové „Ženy, které nechtěly mlčet“. Na základě vlastních vzpomínek a archivních dokumentů vypraví Milena Bartlová o životech svých dvou babiček Vlasty Mlynářové a Hany Budínové a matky Rity Klímové v průběhu 20. století.

Setkání zahájí a úvodní slovo pronese ředitelka českého zastoupení Nadace Rosy Luxemburgové dr. Joanna Gwiazdecká.

Milena Bartlová je česká historička umění. Zabývá se uměním a kulturou středověku, metodologií dějin umění, muzeologií a vizuálními studiemi. Věnuje se vědeckovýzkumné a publikační činnosti, v současné době přednáší na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Kvůli registraci a kontrole prosím přijďte s minimálně 15 minutovým předstihem před zahájením akce.

COVID opatření:
Prosíme, abyste měli u sebe k předložení jeden z následujících dokladů:
– negativní PCR test, který není starší než 7 dní, nebo negativní antigenní test, který není starší více než 72 hodin
– doklad o prodělání onemocnění Covid-19, který není starší než 6 měsíců
– doklad o ukončeném očkování proti Covid-19, přičemž od podání poslední dávky uplynulo minimálně 14 dní.

Multifunkční sál Uměleckoprůmyslového muzea v Praze