klimatická kríza

Přinášíme výběr nejzajímavějších textů a zpráv, jejichž vznik nadace Rosy Luxemburgové podpořila. Pokrýváme širokou škálu levicových témat od ekonomických alternativ, přes feminismus, politické vzdělávání, demokratický socialismus k antifašismu. Názory v textech nemusí vyjadřovat stanovisko Nadace.

Kľúčovým ale nie jediným prvkom, o ktorom bude reč bude odliv ziskov zo Slovenska. Následne bude diskusia pokračovať otázkami týkajúcimi sa aktuálnou reakciou na daný problém so špecifickým zameraním sa na Maďarsko ako štát, ktorému sa asi najlepšie darí so závislosťou bojovať. Druhá časť reakcie sa bude týkať možností, ktoré majú odbory.
Pozývame na diskusiu o súčasných alternatívach k rozvoju. Hľadať ich budeme v myšlienke Nerastu kritizujúcom dogmu hospodárskeho rastu. V romantickejšom prístupe k možným alternatívam kladúcemu dôraz na hlbinnú zmenu vo vzťahu k prírode. A v možnostiach, ktoré poskytuje environmentálna výchova.