zbrojní průmysl

Přinášíme výběr nejzajímavějších textů a zpráv, jejichž vznik nadace Rosy Luxemburgové podpořila. Pokrýváme širokou škálu levicových témat od ekonomických alternativ, přes feminismus, politické vzdělávání, demokratický socialismus k antifašismu. Názory v textech nemusí vyjadřovat stanovisko Nadace.

Při příležitosti konání zbrojního veletrhu IDET jsme připravili pásmo přednášek a diskusí, kde se o různých rozměrech IDETu i militarismu budete moci dozvědět více. Veletrh je nechvalně proslulý nejen vystavováním zbraní porušujících konvence, ale také místem setkávání českých politiků s představiteli zemí, které porušují lidská práva či páchají válečné zločiny.