socialismus

Přinášíme výběr nejzajímavějších textů a zpráv, jejichž vznik nadace Rosy Luxemburgové podpořila. Pokrýváme širokou škálu levicových témat od ekonomických alternativ, přes feminismus, politické vzdělávání, demokratický socialismus k antifašismu. Názory v textech nemusí vyjadřovat stanovisko Nadace.

This conference aims to promote and strengthen scholarly debates on the social history of state socialism, which may also lead to new joint research and publication projects. We invite papers that duly situate their empirical case within the larger frame of the discussion outlined below.