Blog

Blogujeme. Přinášíme výběr nejzajímavějších textů a zpráv, jejichž vznik nadace Rosy Luxemburgové podpořila. Pokrýváme širokou škálu levicových témat od ekonomických alternativ, přes feminismus, politické vzdělávání, demokratický socialismus k antifašismu. Názory v textech nemusí vyjadřovat stanovisko Nadace.

Slovakian Romani villagers during the pandemic: chaos, neglection and persisting questionmarks

Slovakian Romani villagers during the pandemic: chaos, neglection and persisting questionmarks Social distancing, isolation. The frequently mentioned terms of the pandemic situation gain an even more bitter sense when we connect them to the slovakian Roma, who have been living in socially excluded settlements on the peripheries of numerous Slovakian towns for years. Let’s take [...]

Česká ekonomika v koronavirové krizi

Česká ekonomika v koronavirové krizi Pandemie nemoci Covid19 zasáhla prakticky celý svět, ale ukázalo se, že počty nakažených a zejména počty mrtvých, u kterých byla nákaza prokázána jako hlavní nebo významná příčina úmrtí, se v jednotlivých zemích významně liší. Neznáme všechny příčiny tohoto jevu, ale je zřejmé, že pozitivními faktory jsou dobře organizovaný stát, fungující zdravotní [...]

No time for democracy in Hungary

No time for democracy in Hungary  In his open letter addressed to Secretary General of The People’s Party at the European Parliament, PM Viktor Orbán replied he had „no time” to discuss „fantasies about the intensions of other countries.” The fantasies he referred to were the actual worries about the state of democracy in Hungary, [...]

Lokální ekonomika : návod k použití

Lokální ekonomika : návod k použití Alternativa zdola s podporou Nadace Rosy Luxemburgové pokračovala v hledání podmínek pro využití nových technologií ve prospěch svobody a solidarity při obnově hospodářského života v místech opuštěných a přehlížených velkým kapitálem. Druhý ročník mezinárodní konference (v Praze dne 17. 5. 2019) o družstevnictví a hospodaření na principech vzájemnosti byl tentokrát [...]

Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize

Co přinesla mezinárodní konference Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize Co se děje u nás? Všude čteme, jak se v zahraničí daří družstevnictví, potravinové a energetické soběstačnosti, lidovým jídelnám a dalším formám ekonomické lokalizace, ale co u nás? U nás nic? Ano, u nás opravdu skoro nic. To byla hlavní myšlenka naší mysli ve [...]