Naše solidarita s lidmi na Ukrajině

Stalo se to, co se zdálo nemyslitelné. V Evropě je válka. Ruský prezident Putin nařídil útok na Ukrajinu. Odsuzujeme útok, který je v rozporu s mezinárodním právem, a požadujeme okamžité zastavení všech nepřátelských akcí a stažení ruských vojsk. Válka musí skončit, ruská invaze na Ukrajinu nemá žádné ospravedlnění. Vyzýváme všechny válčící strany, aby okamžitě hledaly diplomatické řešení konfliktu na základě Charty OSN a zabránily dalšímu krveprolití a ničení.

Nadace Rosy Luxemburgové je úzce spjata s Ukrajinou díky své dlouholeté činnosti v této zemi. Jsme solidární s našimi kolegy z kyjevské kanceláře RLS, s našimi partnery a s lidmi na Ukrajině a myslíme na všechny, kteří se nyní musí bát o své rodinné příslušníky a přátele. Polská i německá vláda musí udržet hranice otevřené pro válečné uprchlíky a nadále pomáhat těm, kteří chtějí vstoupit do země bez byrokracie. Je velmi dobře, že se Polsko tak angažuje v pomoci uprchlíkům na svých hranicích.

Naši kolegové v Kyjevě a Moskvě chtějí co nejdříve obnovit společnou práci na místě a přispět k míru, mezinárodnímu porozumění a usmíření. Jsme součástí mírových hnutí a podporujeme protiválečné protesty po celém světě.