Co přinesla mezinárodní konference Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize

Co se děje u nás? Všude čteme, jak se v zahraničí daří družstevnictví, potravinové a energetické soběstačnosti, lidovým jídelnám a dalším formám ekonomické lokalizace, ale co u nás? U nás nic? Ano, u nás opravdu skoro nic.

To byla hlavní myšlenka naší mysli ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že se věcí začneme systematicky zabývat. Bylo jasné, že nejprve musíme zjistit, jaké jsou hlavní bariér a problémy. Dospěli jsme k závěru, že je potřeba přesně zformulovat, v čem se naše země liší od ostatních, což ukáže, že záleží jen na rozhodnutí politiků a jejich ochotě situaci změnit. Konkrétní politické požadavky pak budou tím nejužitečnějším, co můžeme v současné chvíli pro družstevnictví a lokalizaci u nás udělat.

S touto počáteční vizí se začala připravovat mezinárodní konference Alternativy Zdola a Nadace Rosy Luxemburgové s podporou frakce GUE / NGL Evropského parlamentu na téma Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresívní vize. Nejde jen o něco okrajového, co nám ve sbírce chybí. Je to existenční problém. Česká ekonomika je ve směru zahraniční závislosti krajně nevyvážená a má příliš jednostranné zaměření výroby a převahu podniků jednoho typu. To všechno pak při sebemenším výkyvu zahraniční poptávky přináší neúměrné riziko. Jsme vlastně jen chmýřím v poryvech globální konjuktury. Podbízíme se v závodech ke dnu, jen abychom udrželi pozornost investorů alespoň tím, že jsme laciní. Přitom existuje výhodnější obrana. Polsko nezažilo hospodářský pokles za finanční krize, protože tam hraje větší roli domácí výroba pro domácí spotřebu. Nám však zatím chybí protiváha velkých zahraničních kolosů, které nejvíc zajímá vývoz zisku ze země. Proto potřebujeme vytvořit promyšlenou státní podporu a příznivý ekosystém pro ekonomiku krátkých vzdáleností, tedy malé a střední podniky využívající místní zdroje pro potřeby regionu. Takový program nemusí být drahý, ale kromě peněz potřebuje také dobrou vůli a trochu statečnosti při soubojích s velkými zájmy.