Slovensko

Přinášíme výběr nejzajímavějších textů a zpráv, jejichž vznik nadace Rosy Luxemburgové podpořila. Pokrýváme širokou škálu levicových témat od ekonomických alternativ, přes feminismus, politické vzdělávání, demokratický socialismus k antifašismu. Názory v textech nemusí vyjadřovat stanovisko Nadace.

Kľúčovým ale nie jediným prvkom, o ktorom bude reč bude odliv ziskov zo Slovenska. Následne bude diskusia pokračovať otázkami týkajúcimi sa aktuálnou reakciou na daný problém so špecifickým zameraním sa na Maďarsko ako štát, ktorému sa asi najlepšie darí so závislosťou bojovať. Druhá časť reakcie sa bude týkať možností, ktoré majú odbory.
Pozývame na diskusiu o súčasných alternatívach k rozvoju. Hľadať ich budeme v myšlienke Nerastu kritizujúcom dogmu hospodárskeho rastu. V romantickejšom prístupe k možným alternatívam kladúcemu dôraz na hlbinnú zmenu vo vzťahu k prírode. A v možnostiach, ktoré poskytuje environmentálna výchova.
Je úlohou sociální reportáže měnit sociální struktury k lepšímu nebo pouze opisovat skutečnost? A je to vůbec možné? Na tyto a další otázky hledalo odpověď květnové číslo měsíčníku Kapitál s tématem Sociální reportáž.
Hoci sú štáty v globálnej aréne formálne rovné, v realite sú medzinárodné vzťahy výrazne hierarchické. O týchto a ďalsích témach týkajúcich sa problematiky súčasného rozvoja bude diskutovať Tomáš Imrich a Silvia Ruppeldtová.
Ak sa raz predpokladá, že patriť do modernej spoločnosti predstavuje mať zabezpečenú istotu v materiálnej núdzi, tak sa potom nemôže presadzovať diskurz typu „pomôž si sám“. Občianske združenie Pracujúca chudoba vás pozýva na seminár a diskusiu.
Rozhodli jsme se požádat několik ekonomů a ekonomek z Česka, Slovenska a Maďarska o jejich analýzy
Tři studie z České republiky, Slovenska a Maďarska, jejichž zpracování zadala Rosa-Luxemburg-Stiftung e. V., zastoupení v České republice, se pokoušejí zmapovat stav občanské společnosti z levicové perspektivy.
Social distancing, isolation. The frequently mentioned terms of the pandemic situation gain an even more bitter sense when we connect them to the slovakian Roma, who have been living in socially excluded settlements on the peripheries of numerous Slovakian towns for years. Let’s take a closer look at how their already burning situation got even worse during the past few months.