Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize

Úterý 9. října 2018
Místo konání: Braunův dům, Karlovo náměstí 671 / 24, 110 00 Praha 1
Kapacita je omezená, k účasti je nutné se přihlásit na adrese: [email protected]

Na konferenci zvou
Alternativa zdola, z.s., Rosa Luxemburg Stiftung, e.V., zastoupení v České republice a Parlamentní skupina konfederace Sjednocené evropské levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)

PROGRAM

10.00—10.15 Úvod
Ilona Švihlíková, Alternativa zdola
Joanna Gwiazdecká, Rosa Luxemburg Stiftung

10.15—11.15 Rámec

Zpráva Evropského parlamentu o sociálním podnikání
Klára Starostová, asistentka v EP, frakce GUE / NGL
Makroekonomické výhody družstevnictví
doc. Ilona Švihlíková, ekonomka, Alternativa Zdola

Diskuse

11.15—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Klíčové oblasti pro rozvoj družstevnictví a solidární ekonomiky

Nové družstevní hnutí v Rakousku – GEA Mama eG a  Rükcenwind.coop
Christian Pomper, zástupce družstevního uskupení z Rakouska Právní základy českých energetických komunitních projektů a zkušenosti s nimi
Martin Mikeska, mluvčí Komory obnovitelných zdrojů
Komunitní projekty obnovitelných zdrojů
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA
Občané vyrábějí energii: jak se dostává demokracie na trh s elektřinou
Tanja Gaudian, energetické družstvo Schönau, Německo

13.00—14.00 Oběd

14.00—15.00 Příklady

Legislativní rámec a praxe výrobního družstva (příklad DUP)
Miroslav Kerouš, ekonom
Možnosti a příležitosti rozvoje ekonomické demokracie
Eva Riečanská, etnoložka, Utopia, Slovensko
Sucho kolem nás aneb Jak z toho ven – návrh pilotního modelu pro ČR i EU
Jiří Malík, Spolek Živá voda

15.00—16.00 Strategický výhled a cesty

Nástroje lokalizace, české příležitosti nového družstevnictví
Zbyněk Fiala, novinář, Alternativa Zdola
Evropský a globální rozměr solidární ekonomiky
Jason Nardi, RIPESS, Europe, Solidarity Economy Europe

16.00—17.00 debata, požadavky na politiky, jak dál

17.00 Závěr